Politikere - hold fingrene av fatet

Selv om forsinkelsen av Forvaltningsnett er uheldig, kan det vise seg å være positivt. Så fremt politikerne holder fingrene av fatet etter at spesifikasjonene er fastsatt, skriver Jens Kanden i sin kommentar.

Selv om forsinkelsen av Forvaltningsnett er uheldig, kan det vise seg å være positivt. Så fremt politikerne holder fingrene av fatet etter at spesifikasjonene er fastsatt, skriver Jens Kanden i sin kommentar.

På den ene siden er det uheldig at Planleggings og samordningsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund forsinker et prosjekt som Forvaltningsnett såpass mye før det i det hele tatt er i gang, men sett i lys av det offentliges mange informasjonsteknologiske skandaler de siste årene, kan det være betryggende at forarbeidet gjøres på en skikkelig måte. Selv om det fører til en ny anbudsrunde. Intet er viktigere enn et solid fundament i større IT-prosjekter.

Å være byggherre for et IT-prosjekt av en viss størrelse er svært utfordrende. Like utfordrende er det å være prosjektleder for samme prosjekter. I Norge mangler vi kompetanse på dette feltet, særlig i offentlig sektor.

Verst stilt er man i situasjoner hvor politikere er IT-byggherre. Man står overfor en nesten umulig oppgave. Alle med en viss kjennskap til prosjekter som krever systemutvikling, vet at demokrati er en helt uegnet styreform. Det kreves en fast hånd som husker utgangspunktet og holder blikket mot målene underveis. Det viktigste er detaljerte, gjennomarbeidete, og skikkelige spesifikasjoner som definerer hvor man er, hvor man skal, og hvordan man skal komme dit. Når det er gjort er det ikke rom for å endringer.

Man må innse at alle utviklingsprosjekert resulterer i produkter som er utdaterte når de er ferdige. Det betyr ikke at de er ubrukelige, men at de teknologisk ligger tilbake for det som er teoretisk mulig ved ferdigstillelsestidspunktet. Allikevel representeter et godt gjennomført prosjekt det beste teknologiske produktet som er praktisk mulig. De fleste IT-prosjekter som strander gjør det enten fordi spesifikasjonene er for dårlige, eller fordi de blir endret underveis.

Til dem som synes at det er for rigid ikke å kunne endre spesifikasjonene underveis for å ta høyde for nye behov eller dra nytte av ny teknologi, vil jeg si - ja, det er rigid, men det må det være! Har man utviklet solide spesifikasjoner og et godt design, må de hogges i stein. Uansett. Hvis forutsetningene for hele prosjektet endrer seg underveis hjelper det uansett ikke å flikke på spesifikasjoner og design. Man må begynne på nytt.

Sett i lys av dette, kan det være positivt at Departementet og KS utsetter Forvaltningsnett, så fremt det gir bedre spesifikasjoner. Hvis Departementet og KS og politikere i etterhånd ikke bryr prosjektlederne hos anbudsvinnerne med stadige endringer underveis i prosjektet, kan vi se frem til et nyttig Forvaltningsnett. Hvis ikke, frykter jeg nok en offentlig IT-katastrofe.

Øyner vi en Rugaas i bakgrunnen som har skjønt at spesifikasjonene har vært for dårlige og ikke ønsker nok en IT-flause?

Til toppen