Politikere krever innsyn

Stortingspolitiker Hallgeir Langeland (SV) krever at justisminister Hanne Harlem kommer til Stortinget for å redegjøre om nettsamarbeidet mellom POT, Forsvaret og næringslivet. Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann, Vidar Bjørnstad, vil be om en orientering.

Stortinget er ikke kjent med samarbeidet som pågår mellom Politiets overvåkningstjeneste, Forsvarets etterretningstjeneste (FO/E), Forsvarets Overkommando Sikkerhetsstaben (FO/S) og norsk næringsliv.

Nå krever stortingsrepresentant Hallgeir Langeland (SV) at justisminister Hanne Harlem (AP) kommer til Stortinget for å redegjøre om samarbeidet.

- Dette er ukjent for meg, og en slik virksomhet må justisministeren orientere Stortinget om, siden dette må drives for midler over Statsbudsjettet, sier Langeland.

- Jeg vil også kreve at Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste (EOS) ser på saken, sier Hallgeir Langeland, stortingsrepresentant for SV, til digitoday.no.
Vidar Bjørnstad, stortingsrepresentant og justispolitisk talsmann for Arbeiderpartiet er mer positiv. Han mener at dette samarbeidet er positivt, så lenge det er innenfor rammene loven legger opp til.


- Jeg kjenner ikke til dette konseptet. Det er positivt at det blir tatt initiativ for å oppdage og hindre IT-kriminalitet. Men jeg forutsetter at dette skjer innenfor lovens rammer. Jeg har tillit til at disse hensynene er tatt, sier Bjørnstad til digitoday.no.

Han vil likevel sørge for at Justisdepartementet orienterer om planene.

- Jeg vil ta kontakt med departementet for å bli informert om dette, sier Bjørnstad.

- Hvis det er spørsmål om å justere regler og lovgivning forutsetter jeg at man kommer til Stortinget med dette, forteller Bjørnstad til digitoday.no.

;