Politikere tar opp kampen mot ID-tyveri

Justisminiser Knut Storberget mener dagens regler for personvern ikke lenger holder mål.

Justisminiser Knut Storberget mener dagens regler for personvern ikke lenger holder mål.

Det er i dag lett å stjele og misbruke identitet på ulovlig vis. Bruk av datateknologi for organsiert kriminalitet blir stadig mer utbredt.

Flere departementer vil nå se på hvordan de kan bekjempe ID-tyveri, skriver Aftenposten.

Justisminister Knut Storberget mener reglene både i personopplysningsloven og straffelovgivningen ikke lenger holder fordi de er laget i en tid beregnet for andre type forhold.

Justisdepartementet forbereder derfor ny straffelov, der også personopplysninsloven skal revideres.

Departementene vil også vurdere om Datatilsynet skal ha strengere tilsyn enn i dag.

Det vil nå bli satt ned en tverrfaglig arbeidsgruppe blant departementene, der også Datatilsynet vil bli trukket inn for å tilpasse lovverket mot ID-tyveri og datakriminalitet.

Til toppen