Politikernes Internett-fobi

72% av kvinnene på Stortinget bruker aldri Internett, samtidig som 78% av dem mener at Internett må reguleres hvis mulig. Videre bruker 83% av kvinnene PC i sitt daglige arbeid i henhold til Scanfacts undersøkelse av Stortingets IT-vaner.

72% av kvinnene på Stortinget bruker aldri Internett, samtidig som 78% av dem mener at Internett må reguleres hvis mulig. Videre bruker 83% av kvinnene PC i sitt daglige arbeid i henhold til Scanfacts undersøkelse av Stortingets IT-vaner.

Scanfact har gjennomført en undersøkelse av Stortingspolitikernes IT-vaner på vegne av Kontor- og Datateknisk Landsforening. 70 av representantene har deltatt i undersøkelsen som foregikk i perioden 7. - 16. august 1996. digi:data gjengir deler av undersøkelsen her. Stortingsrepresentantene forbød Scanfact å bryte ned svarene i politisk og geografisk tilhørighet.

Det er verdt å merke seg at 82% av representantene har tilgang til Internett. Når 61% av alle representantene og hele 72% av kvinnene aldri bruker Internett, er det andre årsaker enn manglende tilgang som ligger bak den lave bruken av Internett. Kun 7% av lovgiverne våre bruker Internett daglig. De representantene som bruker Internett, benytter det mye til elektronisk post.

Man kan spørre seg om hvorfor såpass mange av representantene ønsker å regulere Internett uten at de selv er brukere. Som nevnt har 82 % tilgang til Internett og 78% av alle representantene og 83% av kvinnelige representanter bruker PC daglig i sitt arbeid. Det kan derfor ikke skyldes mangel på tilgjengelighet eller PC-frykt.

Det er litt skuffende at landets øverste politikere faller i samme fellen som mange legfolk, nemlig å danne seg mening om Internett basert på tildels hysteriske oppslag i pressen. Skepsisen og sensurkåtheten er tilsynelatende omvendt proposjonal med kunnskapen om og erfaringen med bruk av Internett. Høyest roper de som vet intet om Internett og aldri har brukt det.

Blant nyttebrukere av Internett skal det godt gjøres å finne folk som skriker opp om sensur og kontroll. Jeg tror det er en almenn frykt blant erfarne Internett-brukere at tilsynelatende fornuftige begrensninger ender opp med å kneble mediet og bremse mulighetene. Man lærer seg dyp respekt for noe så skjørt som ytringsfriheten når man lærer mediet å kjenne.

Jeg tror politikerne er best tjent med å lære seg å bruke Internett for å skaffe seg balansert egenerfaring, før de uttaler seg eller tar avgjørelser angående Internett.

Utdrag fra selve undersøkelsen

1. spørsmål:

Har du adgang til internett privat eller på jobb?

Ja Nei
82% 18%

2. spørsmål:

Benytter du deg av Internett daglig, ukentlig, månedlig, sjelden eller aldri?

Svar:

aldri sjelden månedlig ukentlig daglig
61% (*) 2% 12% 15% 7%

(*) Det er verdt å merke seg at 72% av Stortingskvinnene aldri har brukt Internett

3. spørsmål:

Bør den informasjon som ligger på Internett reguleres, hvis mulig? Mao skal det være krav til innhold eller begrensninger i hva man kan legge inn på internet? Eller synes du at informasjonen på internett skal være uten reguleringer?

Må reguleres
Alle 60%
Kvinner 78%

4. spørsmål:

Tror du IT kan bli en fremtidig trussel mot sysselsetningen i Norge?

Nei
74%

5. spørsmål:

Bør IT bli et nasjonalt hovedsatsningsområde for Norge?

Ja Nei
78% (ett av flere områder) 14%

6. spørsmål?

Tror du at økt satsning på IT vil styrke distrikts-Norge, eller vil gevinstene bli størst i urbane strøk?

Styrke distriks-Norge Styrke urbane strøk
70% 14%

7. spørsmål:

Benytter du PC i ditt daglige arbeid?

Ja Nei
Alle 78% 22%
Kvinner 83% 17%
Menn 74% 26%
Til toppen