Politikontroll med håndterminal

Løsningen til Ergogroup og Telenor lar politiet fotografere bilskiltet for å vite alt om bilen.

Politikontroll med håndterminal

Løsningen til Ergogroup og Telenor lar politiet fotografere bilskiltet for å vite alt om bilen.

I samarbeid med Telenor har Ergogroup utviklet en løsning som lar politiet bruke mobile håndterminaler (PDA-er) når de skal kontrollere et kjøretøy.

Det skal være nok å fotografere bilskiltet, eventuelt taste inn bilnummeret, for å utløse et automatisk oppslag til systemer som Autosys.

Det betyr at en politiperson utstyrt med håndterminal kan straks vite hvem eieren er, om årsavgift er betalt, om kjøretøyet er stjålet og så videre.

Systemet skal også kunne brukes til å kontrollere hvor mange prikker sjåføren har.

Ergogroups administrerende direktør Terje Mjøs ser for seg at denne typen mobile løsninger kan bidra til mer effektivt tilsyn og kontroll i både privat og offentlig virksomhet. Han har gjort dette til et satsingsområde for sin bedrift.

Fordelen med mobile inspeksjonsløsninger oppsummeres slik:

  • Flere transaksjoner per dag
  • Kortere ledetid gjennom verdikjeden
  • Økt datakvalitet
  • Redusert behov for dokumentasjon

Systemet som er utviklet for politiet skal prøves i et pilotprosjekt: 14 UP-patruljer i Møre og Romsdal, Hordaland, Follo og Østfold tester systemet over en fire måneders periode.

    Les også:

Til toppen