Politimann saboterte mobil tystertjeneste

Politiet har overfor digi.no tidligere benektet at de bevisst saboterer tjenester som tilbyr SMS-varsling av fartskontroller. Nå viser det seg at politiet ikke har styring på egne rekker.

Det har flere ganger vært påstått at politiet bevisst manipulerer SMS-tjenester som varsler om fartskontroller rundt om i landet. Foreløpig har det vært lite dokumentasjon å finne på at slikt skjer.

Nå har digi.no førstehåndskjennskap til at politifolk faktisk driver sabotasje mot disse tjenestene ved å sende falske meldinger - antakelig fordi de mener at jo flere varslinger om fartskontroller folk får lese desto bedre oppfører de seg som bilister.

Det trodde åpenbart også politimannen ved et lensmannskontor på Vestlandet som sist helg fikk det for seg at han skulle spamme SMS-tjenesten til Politiet.net med falske trafikkmeldinger.

- Det var sist søndag politibetjenten sendte inn de første meldingene. Han ble da advart om at hans mobiltelefon ville bli sperret ute fra vår tjeneste om han ikke umiddelbart stoppet å sende inn falske meldinger, forteller Einar Roland i SMSfun AS, selskapet bak tjenesten Politiet.net, til digi.no.

Via en SMS-melding svarte mannen at han selv var politi og slett ikke hadde planer om å slutte. Han mente tvert imot at det var helt greit å manipulere tjenesten ettersom falske varsler trolig ville ha en positiv effekt på kjøremønsteret.

digi.no har fått lese SMS-korrespondansen mellom politiet.net og politimannen, hvor det blant annet går frem at politimannen først blir advart mot å å misbruke tjenesten. "Én falsk melding til, og du blir "bannet" for alltid", skriver politiet.net, hvorpå politimannen svarer: "Takk for en tjeneste som er svært lett å manipulere til vår (politiets) fordel".

Politimannen mottar deretter beskjeden "Du er nå utestengt fra tjenesten".

Verken dette eller påminnelser om at alle som melder seg på tjenesten faktisk må følge reglene som gjelder for den, ellers er det å regne som misbruk, synes imidlertid å gjøre nevneverdig inntrykk på politimannen.

For onsdag fulgte han opp med å sende en ny falsk melding til politiet.net - denne gangen fra en tjenestetelefon.


Men også denne mobilen lot seg greit spore, og ved lensmannskontoret der politimannen er ansatt, får digi.no bekreftet at det er den samme betjenten som står bak de falske meldingene.

Politimannen kan nå vente seg en reprimande fra sin arbeidsgiver.

På politiet.nets websider står det nå klart, svart på hvitt, at "Misbruk av tjenesten kan medføre utestengelse. Grovere misbruk som innsending av falske varslinger kan bli straffeforfulgt."

- Vi vil be vår advokat se nærmere på denne saken, og vil vurdere en anmeldelse, sier Roland til digi.no.

- Vi ønsker å drive en skikkelig og etterrettelig tjeneste som brukerne våre kan tro på. Dette er en lovlig tjeneste, og da er det alvorlig at noen forsøker å sabotere den, sier Roland som mener varslingstjenestene er med på å synliggjøre politiet på veiene, og at de dermed har en preventiv virkning.

Det er ikke ulovlig å tilby SMS-tjenester om fartskontroller. Det finnes imidlertid politifolk som mener lovverket må oppdateres på dette området. Blant andre gikk sjefen for utrykningspolitiet på Vestlandet, Leon Nordanger, tidligere i år ut i mediene og ville forby bilførere å abonnere på tekstmeldinger over mobiltelefon som varsler om kontroller. Nordanger regner med at flere "verstinger" i trafikken abonnerer på slike varslinger.

Til toppen