Politisk flertall for full teleåpning

Det er flertall i det danske Folketinget for at Tele Danmark må dele sin infrastruktur med andre teleoperatører. Det er klart etter at Tele Danmark ikke møter forståelse for sin motstand mot at andre operatører skal få tilgang til telenettet. Dermed går det mot full åpning fra 1. juli.

Det er flertall i det danske Folketinget for at Tele Danmark må dele sin infrastruktur med andre teleoperatører. Det er klart etter at Tele Danmark ikke møter forståelse for sin motstand mot at andre operatører skal få tilgang til telenettet. Dermed går det mot full åpning fra 1. juli.

1. juli tegner til å kunne bli en merkedag for nordisk og europeisk telekombransje.

Det danske Folketinget har til behandling et lovforslag som i realiteten vil gjøre det danske telemarkedet til det mest liberaliserte i Europa. Forslaget, som nå ser ut til å få solid flertall, sier at andre operatører enn Tele Danmark kan selge fastabonnement på Tele Danmarks nett. Tele Danmark pålegges å selge abonnementstjenesten til de nye operatørene til en pris som fastsettes av Danmarks svar på Post- og teletilsynet; Telestyrelsen.

Ifølge avisen Børsen truer Tele Danmarks majoritetseier Ameritech med å flytte viktige beslutninger til Chicago om lovforslaget blir vedtatt. I høringsuttalelsen skriver Tele Danmarks toppsjef, Hans Munk Nielsen, at dersom lovforslaget vedtas, vil det få konsekvenser for sysselsettingen i Tele Danmark.

- Hvis det blir mindre attraktivt for oss i drive i Danmark, kan det være mer attraktivt å drive internasjonal virksomhet, sier Nielsen til Børsen. Han utelukker ikke at Ameritech, dersom selskapet kjøpes opp av det enda større SBC Communications, kan reagere på loven ved å sette i verk innstrammingstiltak i teleselskapet.

Ingen av de danske partiene i Folketinget synes imidlertid å ta slike trusler på alvor. De Konservatives Brian Mikkelsen, sier at Tele Danmark har levd med et beskyttende monopol i flere år, og nå må ruste seg til konkurranse.

- Tele Danmark er et privat selskap på linje med alle andre, konstaterer han.

Tele Danmark frykter først og fremst at selskapet vil tape penger på å la andre operatører benytte Tele Danmarks telenett.

Mens Ameritech trekker i én retning, trekker Tele Danmarks konkurrenter motsatt vei. France Telecoms datterselskap Mobilix som for få uker siden åpnet et GSM 1800-nett i landet, sier at de vil revurdere sin milliardinvestering i Danmark om lovforslaget ikke vedtas.

Forskningsminister Jan Trøjborg har så langt ikke kommentert Tele Danmarks høringsuttalelse.

Til toppen