Politisk omkamp om digital kopiering

Kommunenes Sentralforbund vil ikke betale for utskrifter fra Internett. I dag blir det politisk omkamp.

Kommunenes Sentralforbund vil ikke betale for utskrifter fra Internett. I dag blir det politisk omkamp.

Selv om Aps kulturpolitiske talsmann Trond Giske med flertall i Odelstinget har slått fast at rettighetshavere skal ha vederlag for utskrifter, er dette ikke klart i komiteinnstillingen.

Kommunenes Sentralforbund (KS) mener at utskrifter fra Internett ikke omfattes av åndsverksloven.

Kopinor, som er interesseorganisasjonen for rettighetshavere til åndsverk, mener på sin side at 90 prosent av utskriftene i skolene er vederlagspliktige etter avtalen.

Stortingets kulturdebatt vil i dag avgjøre kunsternes rettigheter til vederlag.

Kopinor har i fem år jobbet for å få til en avtalelisens for digital kopiering inn i åndsverksloven.

    Les også:

Ifølge Aftenposten nekter KS å betale for 15 millioner opphavsrettslig beskyttet materiale som har en prislapp på rundt fem millioner kroner.

KS mener å ha sin rett fra innstillingen om vederlag for 2005 som framholder:

at åndsverk, herunder utskrifter fra Internett i rimelig utstrekning, bør kunne benyttes i ikke-kommersiell virksomhet, som kommuner og fylkeskommuner, uten av det gjøres avhengig av samtykke og /eller betaling.

Men neste ledd i innstillingen sier deretter: Bruk av beskyttet materiale avgjøres i forhandlinger.

KS har valgt å tolke denne innstillingen som at gjeldende rett må forstås slik at det ikke kreves noen eksplisitt samtykke fra rettighetshaverne.

Avgjørelsen i dag vil bli førende for senere avtaler og opphavsmennenes rettigheter for digital vederlag i framtiden.

Administrerende direktør John-Willy Rudolph i Kopinor har tidligere uttalt til digi.no at han frykter for at opphavspersoner kan ha tapt store penger fordi innstillingen har drøyd ut i tid.

Slik status er nå, har Stortinget enstemmig vedtatt:

  • avtalelisens for digital kopiering innen utdanning.
  • avtalelisens for digital kopiering i offentlige og private virksomheter.
  • avtalelisens for analog og digital bruk i bibliotek.
Til toppen