Polsk millionkontrakt til Nera

Etter 10 års arbeid i Polen har Nera nå lyktes. I samarbeid med Lucent og Ericsson har selskapet fått en ordre på 38,5 millioner kroner fra mobilselskapet PTC.

Etter 10 års arbeid i Polen har Nera nå lyktes. I samarbeid med Lucent og Ericsson har selskapet fått en ordre på 38,5 millioner kroner fra mobilselskapet PTC.

Neras salgsdirektør for Europa, Tore Thuen sier at kontrakten på snaut 40 millioner kroner bare vil være en del av selskapets Polen-aktiviteter i år.

Det polske telenettet er inne i en storstilt utbygging og Nera er i ferd med å ta sin del av markedet. Ordren som nå igangsettes skyldes at Nera er Polens desiderte markedsleder på SDH radio.

- Det dreier seg om avrop på en rammeavtale inngått i 1998 med Ericsson for mobiloperatøren PTC, forteller Neras salgsdirektør for Europa, Tore Thuen. Thuen understreker at de snaut 40 millionene bare vil være en del av selskapets Polen-aktiviteter i inneværende år.

Det er ti års tilstedeværelse fra Neras side som nå bærer frukter i Polen. Etter år med å få økonomien på bena etter murens fall, bygges landets telemessige infrastruktur nå ut i rekordtempo. En stor del av dette skjer på mobilsiden, der svært mye penger investeres på kort tid.

- I løpet av neste år vil vi nå toppen av mobilutbyggingen, fortsetter Thuen, uten å være nevneverdig bekymret av den grunn. Selv om Neras samarbeid med et mobilorientert selskap som Ericsson er viktig, forteller Thuen at samarbeidsprosjekter med bredbåndsspesialisten Lucent Technologies står for 1/3 av aktivitetene, mens Neras egne polske aktiviteter står for den siste tredjedelen. En viktig del av denne er samarbeidet med amerikanske Formus om å bygge et landsomfattende bredbånds datanett.

- Når tempoet innen mobilutbyggingen reduseres, vil videre utbygging av fastlinje og data komme for fullt. Nera er inne i åtte av ti prosjekter innen dette feltet allerede. Polen vil i all overskuelig fremtid være et både stort og viktig marked for Nera, avslutter Thore Thuen.

Til toppen