Porno i Polen, sensur i Dubai

Kampen for å forsvare Internett mot misbruk og sensur krever tydeligvis en global innsats.

Kampen for å forsvare Internett mot misbruk og sensur krever tydeligvis en global innsats.

Reuters siterer lokale aviser i en melding om at politisjefen i Dubai (De forente arabiske emirater) ikke har gitt opp sine forsøk på å kontrollere sine medborgeres tilgang til Internett. I dette landet preget av en nærmest føydal styreform, representerer Internett en åpning mot ytringsfrihet. Tallet på Internett-abonnenter økte fra 2503 i 1995 til 9669 i 1996.

Politisjefen, generalmajor Dhahi Khalfan Tamim, kom med et første utspill i fjor, da han krevde at Internett-streifing skulle underlegges offentlig løyve regulert av politiet og informasjonsdepartementet. På et seminar tirsdag sa han at han lot seg inspirere av Singapore og at han ikke hadde noe til overs for påstandene om at Internett per definisjon ikke lar seg sensurere.

Singapore har strenge regler om politikk, religion og sex på Internett. Alle som leverer Internett-tjenester eller -innhold lokalt kan straffes dersom de ikke følger reglene.

De forente arabiske emiraters informasjonsdepartement har en tilsvarende ordning som sensurerer aviser, bøker, tidsskrifter og filmer.

Ulovlige overtramp i friere land brukes ofte som argumenter når asiatiske og islamske land skal forsvare sin sensurvirksomhet. Mandag meldte Reuters om det første tilfellet av tiltale for spredning av barnepornografi på Internett i Polen. Opprullingen av denne saken startet da en svensk diskusjonsgruppe oppdaget bildene på sine Internett-sider og varslet myndighetene i Polen.

Det faktum at Internett-samfunnet selv tar initiativet til å rydde opp i barnepornosaker, overses av de sensurivrige. Dette forholdet reiser mistanken om at barneporno er et påskudd, og at politisk og religiøs sensur er det egentlige målet.

Til toppen