Porno og finans spammer mest, ifølge norsk undersøkelse

99 prosent av alle nordmenn som bruker e-post får spam, og nesten alt er på engelsk og omhandler porno, finans eller er rene produkttilbud, viser en nordisk undersøkelse utført av Symantec, DinSide.no og digi.no.

Noen nøkkeltall fra undersøkelsen:
  • 63 prosent av norske nettbrukere vet ikke hvorfor de får spam, mot 66 prosent i Norden totalt.
  • De som vet hvorfor de har fått spam, oppgir besøk på mindre seriøse nettsteder, e-postadresse på nettsted og stjålne eller solgte adresselister som årsak til at de får spam.
  • 60 prosent vet ikke hva de skal gjøre for å unngå å få spam, og 41 prosent kunne tenke seg å kjøpe et produkt som hindrer spam i å nå fram.
  • 79 prosent ønsker at deres Internettleverandør skal hindre spam
  • 3408 personer fra hele Norden er med i undersøkelsen

- I dag kan du velge om du vil ha reklame i postkassa eller ikke ved å sette opp en liten lapp på denne eller også registrere seg på Brønnøysundregistrene, sier Henrik Amundsen Vaage, country manager i Symantec Norge.

Det finnes også lover for hva som kan sendes som direkte reklame og ikke. Det er vanskeligere å regulere spamming fordi den virtuelle dataverdenen er global. I Norge har vi hatt en lov (personopplysningsloven par. 26) mot spam siden 1. januar 2001 som dessverre ikke har medført noen større forskjell da hovedtyngden av all uønsket epost kommer fra land utenfor Norge og EU som derved også ligger utenfor disses jurisdiksjon.

- Vi anser spam som et raskt voksende problem. På samme måte som Postens kunder kan beskytte seg mot uadressert reklame, ønsker vi å tilrettelegge løsninger for våre brukere slik at de enkelt kan filtrere bort all uønsket e-post, sier informasjonssjef Atle Lessum i Telenor Plus.

Les mer om Telenors filtreringsplaner:

Et par vanlige grunner til å få spam er at du kanskje har e-postadressen din publisert på en nettside - din egen, firmaets eller i en gjestebok, for eksempel - der søkemotorer finner og samler dem inn med tanke på spamutsendelser. Det kan også skyldes chatting og deltakelse i nyhetsgrupper eller kanskje at du har svart på et tilbud en gang.


Den beste måten du kan beskytte deg på i dag er å være bevisst på hvor du surfer og hvor du utleverer e-postadressen din, samt å benytte et anti-spam filtreringsprogram.

99 prosent vil ikke ha spam, men om de kunne ville 39 prosent kun ha utsendelser fra nettsteder de selv hadde meldt seg på. 10 prosent vil spørres før registrering i databaser og ingen av de som svarte ønsker å motta spam, som de gjør i dag.

Bare én prosent av norske nettbrukere oppgir at de noen gang har kjøpt noe på et tilbud som har kommet som spam. 96 prosent mener at det ikke finnes noen form for spam som er interessant.

Det siste er spam på mobilen. I Norge oppga 17 prosent at de allerede har fått spam på mobilen, i hele Norden er tilsvarende tall 14 prosent.

Undersøkelsen viser videre at 53 prosent får fra 1 til 9 uønskede epostmeldinger hver eneste dag, 24 prosent mottar mellom 10 og 30 spam-meldinger, og ingen i undersøkelsen unngår det helt.

Det vanligste er spam på privatmailen med 65 prosent, men 29 prosent får spam både hjemme og på jobben. 89 prosent legger mellom 1 og 15 minutter av arbeidstida per uke på å slette spam fra PC-en.

Bare 2 prosent bruker over 30 minutter per uke på å slette spam i arbeidstiden. På hjemmefronten bruker 53 prosent fra 6 til 30 minutter ukentlig på å slette spam.

I undersøkelsen deltok 3408 personer fra hele Norden, og ulikhetene mellom landene var små.

Til toppen