Pornografi på Internet, må man regulere det?

I denne kronikken redegjør Ole Bjørn, direktør i Tele Danmark Internet A/S, for Tele Danmarks syn på pornografi på Internett.

I denne kronikken redegjør Ole Bjørn, direktør i Tele Danmark Internet A/S, for Tele Danmarks syn på pornografi på Internett.

Pornografi på Internet, må man regulere det?
Ole Bjørn, Direktør, Tele Danmark Internet A/S

Baggrund:

Der pågår for tiden en debat iblandt Internet udbydere med temaet: "Hvis man foretager den mindste regulering af indholdet af kundernes hjemmesider, så påtager man sig det fulde redaktionelle ansvar!"

Samtidig har der i et par uger kørt en debat i aviserne over temaet: "Loven om pornografi blev ophævet i 1969 - alligevel laver Tele Danmark Internet censur på kundernes hjemmesider - det er ulovligt!"

Hvad er en hjemmeside?

Hvis man skal sammenligne hjemmesider med noget, som alle kender, så må det være opslagstavler. Tele Danmark Internet har opstillet seks gigantiske opslagstavler ("home1", "home2", home3", "home4", "home5" og "home6") hver med plads til omkring 25.000 store opslag. Et opslag kan være en tekst, et billede, noget lyd, noget animation eller en kombination af disse. Vores kunder kan placere opslag (1) anonymt og ubemærket eller (2) identificere sig selv på opslaget.

Vores øvrige kunder - samt mere end 100 mill andre Internet brugere kan "gå forbi" disse opslagstavler og se på et eller flere af opslagene ad gangen.

Hvem har ansvaret for indholdet?

Der er i mit hoved ingen tvivl om, at kunderne er ansvarlige for indholdet i egne opslag. Hvis man i betingelserne for oprettelse af en hjemmeside fastslår, at der ikke må forekomme pornografi på denne hjemmeside, så har man ikke reduceret kundens ansvar for eget indhold. Man har kun sagt, at kunden må lægge hvad som helst lovligt på sin

hjemmeside - dog ikke (lovligt) pornografi.

Må man regulere, hvad der må stå på en opslagstavle, der stilles til rådighed? Alle "brugsforeninger" ude på landet har en opslagstavle til brug for brugsforeningens medlemmer og kunder.

Ifølge debatten må brugsuddeleren ikke sætte et skilt op øverst på opslagstavlen med teksten "På denne opslagstavle vil vi ikke acceptere pornografi". Han må heller ikke stille sig op og læse opslagene for at kontrollere, om det er pornografi. Hvis han ser et pornografisk billede eller hvis en kunde klager over et sådant, må han ikke fjerne billedet.

Man kan nu overveje, hvor der ellers findes opslagstavler. Jeg vil blot nævne tre eksempler uden at udpensle en gang til:

Bibliotekets opslagstavle til brug for bibliotekets kunder Opslagstavlen i sognegården til brug for menigheden i sognet

Opslagstavlen i skolen til brug for skolens elever, forældre og andre brugere.

Må man lægge en politik for indhold i et elektronisk samlingspunkt?

Det, der bliver allermest vækst i på Internet i 1997, er elektroniske indkøbscentre. Vi forestiller os nu, at vi laver et helt indkøbscenter for børn. Der vil være masser af butikker, masser af varer og masser af oplevelser, der vil få børn til at "tune ind" på dette.

En af butikkerne i det elektroniske indkøbscenter bliver nu overtaget af en ny ejer. Han beslutter sig til, at børn er interesserede i pornografi, og at det derfor må være sagen at sælge sådanne varer i "Børnenes indkøbscenter". For rigtigt at få gang i salget beslutter han at ombygge forretningsfacaden til en storskærm, hvorpå han viser animeret pornografi - hans smag er lidt speciel, så han skifter imellem fækaliesex, spanking og homoseksuelle samlejer (som alle er lovlig pornografi).

Ifølge argumenterne i debatten kan man ikke lave et sæt af betingelser, der muliggør udelukkelse af den pågældende forretning fra børnecenteret. Centerejeren har således ingen mulighed for at lægge en politik for den forretningsmæssige linje i sit center.

Og hvad gør så de ca. 30 andre Internet udbydere i Danmark?

De udbydere, jeg kender, regulerer pornografien på deres servere i større eller mindre grad. Nogle har i kraft af deres kundesammensætning et mindre behov for dette end andre.

Tele Danmark Internet er ikke hellig.

Tele Danmark Internet formidler masser af pornografi hver dag. I vores News grupper - som er en anden slags opslagstavler, der er emneopdelte - har vi mindst 1.000 opslagstavler med pornografisk indhold. Der er et eller andet sted imellem 10.000 og 50.000 tekster og imellem 10.000 og 20.000 billeder. Den største samling billeder findes i grupper der hedder: "alt.binaries.pictures.". I disse grupper kan vores kunder observere og indlægge al den pornografi, de orker.

Tele Danmark Internet laver nu hjemmesider, hvor pornografi er tilladt. For at forsøge at imødekomme behovene yderligere, åbner vi nu mulighed for, at alle vores kunder kan oprette en hjemmeside på en "opslagstavle", hvor pornografi er tilladt. Den får navnet "sexhome". Dermed har den enkelte kunde så mindst 1.001 opslagstavler med

mulighed for pornografi til sin rådighed.

Regelsættet fastholdes på de almindelige hjemmesider.

Vi fastholder altså, at vores kunder skal kunne bevæge sig rundt med en nogenlunde tryg forventning om ikke at møde pornografi på opslagstavlerne "home1" til "home6". Vi har mange børn blandt vore kunder, og uden tvivl også mange andre, der ikke synes, at det er det sjoveste her i verden at møde pornografi overalt.

Tele Danmark Internets holdning i alle andre Internet sammenhænge.

Tele Danmark Internet blander sig i alle andre sammenhænge ikke i vore kunders brug af Internet. Dette gælder hverken private kunders ellers virksomheders brug af Internet. Her er det helt kundernes egen sag, hvad de bruger Internet til, og vi opfatter os blot som transportør af kundernes data og hotelvært for nogle af dem.

Konklusion:

Det er min klare overbevisning:

1.At man kan opstille regler for, hvad der må placeres på en opslagstavle - uanset om den er af blød masonit eller om den er elektronisk.

2.At man kan tillade sig at kigge på, hvad ens kunder placerer på en opslagstavle - uanset om den er af blød masonit eller om den er elektronisk.

3.At man kan tillade sig at fjerne indhold fra en opslagstavle, hvis dette strider mod de regler, der er defineret for denne.

4.At problemstillingen er mere kompleks, end den normalt fremstilles i pressen.

5.At vi ikke angriber nogen beskyttelsesværdig interesse. Vi angriber ikke ytringsfriheden - der er masser af steder, vore kunder kan udtrykke sig pornografisk.

6.At vi beskytter andre interesser med signalet: "På denne begrænsede del af Internet møder du næppe pornografi".

Til toppen