Pornolenker skaper nettetisk bryderi

Nettnemnda mener det er uklart hvor langt dagens redaktøransvar gjelder, men vil presisere hva det innebærer å "føre tilsyn med" det som publiseres på eget nettsted.

I flere sammenhenger har det vært rettet kritikk mot nettsteder som inneholder pekere som gjennom ett eller flere ledd fører til sider med ulovlig innhold. Et eksempel er Nasjonalbibliotekets nettsider, der man for en tid tilbake kunne finne pekere til lovlige sex-nettsteder, som i sin tur inneholdt pekere til grove og ulovlige skildringer. Denne saken stod i Aftenposten: Porno på Nasjonalbibliotekets nettside.

digi.nos Per Chr. Stokke hadde også en kommentar på saken: Ojsan! Det er porno på Internett!.

Uansett hefter en betydelig usikkerhet med hensyn til hvor langt dagens redaktøransvar gjelder, mener Nettnemnda.

I de nettetiske reglene som ligger til grunn for nemndas arbeid, heter det blant annet at "Utgiver plikter å føre tilsyn med hva som gjøres tilgjengelig

på eget nettsted ..."

Den som gjør et innhold tilgjengelig på et nettsted har såkalt tilsynsplikt. Denne tilsynsplikten gjelder også for de eksterne linkene som finnes på nettstedet. Nemnda vil nå presisere hva et "tilsyn med pekere" innebærer, hvis det skal kunne defineres som "god nettskikk".

  • Tilsynsplikten gjelder bare egne pekere, og omfatter ikke pekere fra andre utgiveres materiale. Plikten til å føre tilsyn med egne pekere varierer avhengig av i hvilken grad disse kan sies å være integrert i vedkommende nettjeneste.
  • For pekere som er gjort til en integrert del av en tekst eller annet materiale som utgiver har forfattet, bør utgiveren kontrollere innholdet av pekeren i forbindelse med publiseringen og ved senere innholdsmessig endring av dokumentet.
  • Utgiver skal kunne identifiseres på nettstedet. Slik kontaktinformasjon skal gjøre det mulig å ta kontakt med utgiver, for eksempel for å klage på kritikkverdige forhold.
Til toppen