Pornospammere tapte i USA-rett

Flere siktede selskaper og individer er hardt rammet av midlertidige forføyninger i USAs kamp mot spam.

Flere siktede selskaper og individer er hardt rammet av midlertidige forføyninger i USAs kamp mot spam.

USAs konkurransemyndighet FTC (Federal Trade Commission) har fått medhold i en rett i delstaten Nevada for et krav om øyeblikkelige tiltak mot seks selskaper og fem individer som er anklaget for brudd på spam-loven Can-Spam.

Det innebærer at selskapene forbys inntil videre å sende enhver form for reklame per e-post, og at deres bankkonti er frosset.

Det spesielle ved denne saken er at de anklagede ikke selv har sendt ut spam. I stedet har de gitt uavhengige firmaer i oppgave å øke trafikken til deres nettsteder. Det skal være en utbredt praksis spesielt blant pornografer og finansieringsselskaper at de hyrer uavhengige spammere for å avertere sex og huslån.

Avgjørelsen innebærer at retten og myndighetene er enighet om at man er juridisk ansvarlig også for den markedsføringen som overlates til tredje part.

Spammen som reklamerte for de anklagedes varer tjenester brøt Can-Spam på flere punkter. Den fulgte blant annet ikke påbudet om å ha ordene «sexually explicit» øverst i meldingene, og den hadde ikke lenker for å la mottakeren stryke seg fra distribusjonslisten.

Søksmålet er første gang FTC bruker Can-Spam mot porno.

Spammen dirigerte mottakerne til til sammen 20 nettsteder knyttet til de anklagede. Disse omfatter Nevada-selskapene Global Net Solutions, Open Space Enterprises, Southlake Group og WTFRC (også kjent som Reflected Networks), det London-baserte Global Net Ventures, og Wedlake som skal være registrert i Latvia. De anklagede individene er oppgitt å være sjefer i disse selskapene – Dustin Hamilton, Tobin Banks, Gregory Hamilton og Philip Doroff – eller nært tilknyttet – Paul Rose.

Strafferammen er fengsel, samt bøter opp til 250.000 dollar for individer og 500.000 for selskaper.

Advokaten til de anklagede har lagt seg flat og sier klientene har prøvd å komme fram til en minnelig ordning med myndighetene.

Om lag 10 prosent av spammen i USA dreier seg om porno, ifølge AOL.

    Les også:

Til toppen