Portal vil la sine egne brukere lede talk shows

Fra og med mandag kan du chatte på Lycos uten å bruke tastaturet. Lycos Talk Radio åpner for at brukerne kan holde egne talk shows online.

Hovedidéen bak lanseringen av Lycos Talk Radio er selvfølgelig å øke brukernes lojalitet til portalen.

Terra Lycos lanserer Lycos Talk Radio med mellom 20 og 30 talk shows som spenner fra studenter som diskuterer rockegruppen Nine Inch Nails til bestemoren i Detroit som snakker om samlegjenstander, forteller lederen for Lycos' avdeling for personaliserte tjenester, Maggie Battista, til Reuters.

- Vi ønsket å være først på
markedet fordi stadig flere
nå etterspør taletjenester på
web, sier Battista som overfor
Reuters forteller at tjenesten
er tilgjengelig for alle Terra
Lycos-brukere som har en
Internett-forbindelse på
minimum 56 Kbps.

Tjenesten benytter sanntids-
programvare fra Wonderhorse
til sine radiosendinger.
Selskapet har jobbet med utviklingen av den nye chat-varianten de siste ni månedene, og kan berette om gode skussmål fra testgruppen som har prøvd ut tjenesten de siste par månedene.

Terra Lycos støtter seg på prognoser fra det digitale analysebyrået Webnoize som i en rapport konkluderer med at nærmere 40 prosent av USAs befolkning innen 2003 vil lytte til Internett-radio.

Inntektene til Lycos Talk Radio skal hovedsakelig komme fra annonser, men ikke gjennom tradisjonell bannerannonsering. Selskapet vil i stedet få sine partnere til å sponse hver av de ulike kanalene. I tillegg vil det bli lagt inn lydannonser, det vil si radiospots som en er kjent med fra tradisjonell radiovirksomhet, som brukerne må bruke 15 til 30 sekunder av sin tid til å høre på før de får tilgang til selve talk showet.

- Neste versjon av Lycos Talk Radio vil basere seg på at den enkelte talk show-vert bestemmer når annonsen skal kringkastes, forteller Battista til Reuters.

Til toppen