Portugisisk fransk-britisk telekamp

Det portugisiske mobilmarkedet kan konkurrere med den skandinaviske penetrasjonen og ligger nær 50 prosent.

Det portugisiske mobilmarkedet kan konkurrere med den skandinaviske penetrasjonen og ligger nær 50 prosent.

De største aktørene på det portugisiske mobilmarkedet er foruten det delprivatiserte statlige televerket, France Telecom og Vodafone.

De to første mobillisensene ble satt i drift samtidig i 1992 av det da helstatlige TNM og Telecel, der Vodafone eier 50,9 prosent. I september 1998 ble landets tredje mobilnett, eid av France Telecom satt i drift.

Det er bare Telecel som forteller hvor stor andel kontantkortkundene utgjør av kundemassen, og det er svært mye, hele 72 prosent.

Portugal har hatt svært sterk mobilvekst de siste årene som overgår andre land i Sør-Europa. Landet ligger faktisk på skandinavisk nivå, men en penetrasjon mot slutten av fjoråret på nær 50 prosent.

TMN var også tidligere leverandør av analog mobiltelefoni basert på C450, men la ned denne virksomheten i fjor høst.

Portugal Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

TMN 10.92 2.000.000* 40 % 47 %
Telecel 10.92 1.602.000 39 % 37 %
Optimus 09.98 683.000** 210 % 16 %

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

*=nov 1999

**= 15. sept. 1999

Til toppen