Posisjonerer seg for offentlig IT-boom

IT-aktører som ErgoGroup og Software Innovation varsler kraftig satsing etter nye signaler fra IT-minister Morten Meyer.

IT-aktører som ErgoGroup og Software Innovation varsler kraftig satsing etter nye signaler fra IT-minister Morten Meyer.

Konkurransen om IT-kontrakter spisser seg til etter nye signaler fra IT-ministeren. Selskaper som ErgoGroup, Software Innovation, Accenture, IBM og Ementor posisjonerer seg nå for økt satsing i offentlig sektor.

Det skjer etter at moderniseringsminister Morten Andreas Meyer varsler kraftig IT-satsing i offentlig sektor. Allerede neste høst vil Meyer ha på plass en løsning for sikker kommunikasjon (offentlig e-signatur), og samtidig vil han ha ferdig en felles portal for elektroniske tjenester i offentlig sektor.

Det betyr at flere IT-kontrakter vil komme i markedet, fordi kommuner og statlige etater møter økt press for bedre og mer koordinerte tjenester. Kun et fåtall av kommunene i Norge har komplette elektroniske tjenester, og de statlige etatene opererer med sine egne, separate elektroniske tjenester.

En av aktørene som posisjonerer seg er ErgoGroup-sjef Terje Mjøs, som varsler kraftig satsing på offentlig sektor.

– Offentlig sektor er interessant. Vi ønsker å være en viktig aktør i utformingen av en felles portal for offentlige tjenester, som moderniseringsminister Morten Meyer planlegger. Vi er allerede godt inne i kommune-Norge, og mener vi er godt posisjonert for videre vekst på det området, sa Mjøs i et møte med digi.no.

Posten-eide ErgoGroup, som er Norges tredje største IT-selskap, er nå ferdig med utformingen av strategien videre, og er klar for en offensiv i markedet.

– De siste tre årene har ErgoGroup gått gjennom en konsolideringsfase. Mye av opprydningen er allerede gjort. Det gir en god plattform for fokusert satsing videre, sier Mjøs til digi.no.

En annen aktør som ønsker å gjøre seg gjeldende i offentlig sektor er børsnoterte Software Innovation.

– Offentlig sektor kommer til å være en sterk driver i markedet for elektroniske tjenester, sier konserndirektør Jan Kirkerud i Software Innovation til digi.no.

– Deres drivkraft vil være krav om økt effektivisering i forvaltningen. De må øke produktiviteten med uendrede ressurser. Færre personer vil betjene flere personer. De vil dessuten ha et ønske om å stimulere brukerne til økt selvbetjening, sier Kirkerud.

Software Innovation har fra før skaffet seg en viktig inngangsport i det danske markedet. Selskapet ble tidligere valgt som en av tre leverandører i en rammeavtale for offentlig sektor i Danmark, sammen med CSC og Accenture.

I Danmark er det opprettet en egen organisasjon (FEST) som skal sørge for samordning og modernisering av offentlige tjenester. Ifølge Kirkerud regner organisasjonen med at 70–80 prosent av kontraktene vil gå til aktørene som omfattes av rammeavtalen, deriblant Software Innovation.

Software Innovation er imidlertid ingen stor aktør i det danske markedet ennå. Ifølge IDC er det danske IT-markedet for offentlig sektor verdt over ti milliarder danske kroner. Det er danske KMD som er største aktør, med 15 prosent av markedet. Deretter følger aktører som IBM og CSC.

Til toppen