Positiv drift i Inktomi

Kvartalstallene for Inktomi viser tredoblet omsetning og positiv drift. Men oppkjøpet av FastForward Networks i september trekker resultatet under nullpunktet.

Kvartalstallene for Inktomi viser tredoblet omsetning og positiv drift. Men oppkjøpet av FastForward Networks i september trekker resultatet under nullpunktet.

I forhold til samme periode i fjor, økte omsetningen i kvartalet fram til 30. september fra 27,1 millioner dollar til 78,5 millioner. Driftsresultatet utviklet seg fra 6,3 millioner dollar i minus, til 8,8 millioner dollar i pluss.

Driftsresultatet svarer til 8 cents per aksje, tre cents mer enn analytikerne hadde forventet.

Engangsbelastninger, særlig knyttet til oppkjøpet av FastForward Networks som ble varslet 13. september, førte regnskapsresultat ned til minus 8,5 millioner dollar.

Børsen reagerte ved nesten å halvere aksjekursen.

FastForward Networks ble opprettet i 1998, og arbeider med teknologi for kringkasting på web.

Før overtakelsen eide Inktomi allerede en liten bit av FastForward, sammen med risikoinvestorene Accel og Bowman, samt blant andre America Online, Real Networks og Sun.

Til toppen