Positiv til Telenors nye departement

Tele1 Europe Norge er positiv til ansvaret for Telenor overføres fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet. Jens Stoltenberg fortjener ros for å rydde opp i dette fra starten av, sier administrerende direktør i Tele 1 Europe, Pål Eivind Vegard.

Tele1 Europe Norge er positiv til ansvaret for Telenor overføres fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet. Jens Stoltenberg fortjener ros for å rydde opp i dette fra starten av, sier administrerende direktør i Tele 1 Europe, Pål Eivind Vegard.

- Det er ikke til å legge skjul på at vi og andre i bransjen har vært kritiske til Samferdselsdepartementets dobbeltrolle som eier av Telenor og kontrollør av markedet, sier han.

- Med den nye inndelingen, har vi gode forutsetninger for en fornuftig utvikling i telemarkedet som helhet. Vi håper den nye politiske ledelsen vil bidra til et velfungerende marked med et mangfold av teletjenester til det beste for norske forbrukere og bedrifter.

- At vi får en person med bagrunn fra telebransjen i Samferdselsdepartementet er utelukkende positivt. Når regjeringen flytter Telenor til Næringsdepartementet, vil Terje Moe Gustavsen kunne opptre med

høy troverdighet i telepolitiske saker, sier Vegard.

Til toppen