RESULTATERFINANS

Positiv utvikling i Kitron

Kitron ASA la tirsdag fram foreløpige tall for 1998, som viser et underskudd på 43,6 millioner kroner. Underskuddet inkluderer imidlertid av- og nedskriving av goodwill på hele 45,5 millioner kroner. En positiv utvikling i fjerde kvartal bærer dog bud om lysere tider for elektronikkprodusenten.

Øystein Kvistad
16. feb. 1999 - 11:04

Andre halvår ga et ordinært driftsresultat på 11,5 millioner kroner mot et underskudd på 9,6 millioner kroner i første halvår. Året sett under ett fikk Kitron ASA et underskudd før skatt på 300.000 kroner når en holder av- og nedskriving av goodwill utenfor regnskapet.

Det er primært virksomheten i Risør og Notodden som ikke har svart til forventningene, selv om Risør-fabrikken nå er bragt i balanse.

Konsernstyret har besluttet å nedskrive den resterende goodwill som er knyttet til oppkjøpene av ProPartner AS på Notodden og produksjonsenheten i Risør med til sammen 40,7 millioner kroner.

KITRONs resultater 1998 1997
Driftsinntekter 550.395 372.651
Driftsresultat -38.841 19.760
Resultat før skatt -45.791 18.084
Resultat etter skatt -43.622 13.306
Omløpsmidler 211.961 166.965
Sum eiendeler 295.031 274.169
Kortsiktig rentefri gjeld 113.511 86.916
Rentebærende korts. gjeld 16.826 19.032
Egenkapital 104.319 143.141
1998-tallene er konserntall og inneholder tall for virksomhetene i Kilsund, Risør og ProPartner AS. I 1997 representerer tallene virksomheten i Kilsund for hele året og i Risør i andre halvår.

Kitron omsatte i fjerde kvartal for 189,4 millioner kroner, og solgte for 550,4 millioner kroner i hele 1998. Veksten fra 1997 (se tabell) skyldes først og fremst økt akitivitet i Kilsund samt overtakelse av Neras virksomhet i Risør fra og med 1. juli 1997. Dessuten ble ProPartner AS på Notodden overtatt fra 1. januar 1998.

I regnskapsrapporten skriver styret i selskapet av Kitron har "en tilfredsstillende likviditet". Kundefordringene er dessuten høye som følge av et høyt desember-salg.

Tradisjonelt er første kvartal preget av redusert aktivitetsnivå i forhold til siste kvartal året før. Kitron har derfor iverksatt permitteringer for en begrenset del av arbeidsstyrken. Både ordrebeholdning og prognoser tilsier imidlertid en god organisk vekst i 1999, og styret er derfor av den oppfatning at "man gjennom fortsatt fokusering på forbedringsprosesser vil oppnå et tilfredsstillende resultat for 1999".

Problembarnet ProPartner illustrerer potensialet til forbedring: Selskapet omsatte for 83,7 millioner kroner i 1998 - en forbedring på pene 22 millioner kroner sammenliknet med året før. Resultatet ble imidlertid svekket fra et overskudd på én million i 1997 til et underskudd på 3,5 millioner i fjor. Den betydelige salgsveksten og det svake resultatet skyldes oppstart av produksjon for nye store kunder.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.