Positivt i DataPower

Tunge investeringer i produktutvikling har i flere år belastet regnskapet til Steinkjer-bedriften DataPower. Nå begynner omsider satsingen å bære frukter: Konsernet gjør opp 1998-regnskapet med svarte tall.

Tunge investeringer i produktutvikling har i flere år belastet regnskapet til Steinkjer-bedriften DataPower. Nå begynner omsider satsingen å bære frukter: Konsernet gjør opp 1998-regnskapet med svarte tall.

På en pressekonferanse i Steinkjer fredag la konserndirektør Jan Helge Lillebo fram tall som viser at DataPower igjen tjener penger. Konsernet omsatte i 1998 for nærmere 83 millioner kroner, en økning på 18 millioner sammenliknet med året før.

- Selskapet kommer trolig ut med i overkant av fem millioner kroner i resultat før årsoppgjørs-disposisjoner, opplyser Lillebo (bildet).

Resultatforbedringen kommer etter flere år med sterke investeringer som har belastet regnskapet med røde tall, først og fremst grunnet utviklingskostnader knyttet til produktet SkillMaster, en CD-pakke som gir interaktiv hjelp til læring av dataprogrammer. SkillMaster fikk sitt definitive gjennombrudd i 1998 og representerte hele 30 prosent av DataPowers totalomsetning.

Fra produktlanseringen i april i fjor og ut året ble det totalt solgt 175.000 lisenser av CD-opplæringsprogrammet i Norge, Sverige og England.

Lillebo sier seg "mer enn fornøyd" med salgsutviklingen for det nye produktet, og regner 1998 som det store gjennombruddsåret for CD-produktene.

Han tror på fortsatt vekst i omsetning i størrelsesorden 25-30 prosent for 1999.

Konsernets satsing på eksportmarkedene førte i 1998 til at eksportandelen passerte 50 prosent. Det er først og fremst Sverige som drar lasset, men også satsingen i England passerte millionen. Etter urolige satsingsår i USA, blir det nå trappet ned der, mens det i stedet skal satses i England. Framover ser det ut som Danmark kan bli et interessant marked for DataPower, heter det i en melding fra selskapet.

Ved årsskiftet har konsernet 87 ansatte, hvorav halvparten er stasjonert ved hovedkontoret i Steinkjer.

Til toppen