Post og tele går hver sin vei

Som et av få europeiskelse selskap har det nederlandske post og televerket, Royal PTT, vært drevet som en bedrift. Nå er det imidlertid slutt: Post og telekomavdelingene skal splittes i to selvstendige selskap.

Som et av få europeiskelse selskap har det nederlandske post og televerket, Royal PTT, vært drevet som en bedrift. Nå er det imidlertid slutt: Post og telekomavdelingene skal splittes i to selvstendige selskap.

Med en markedsverdi på i underkant av 140 milliarder kroner er det ingen liten fisjon som skal skje innen det nederlanske post og televerket. Ulikhetene på de to avdelingene er også store. Mens tele-biten er teknologidrevet, er postdelen mer basert på tradisjonell arbeidskraft og transporttjenester.

Det er ventet at de to selskapene hver for seg vil kunne konkurrere bedre på sine respektive markeder enn sammen. Den siste tiden har de to delene av selskapet valgt ulike strategier i å nærme seg konkurransen på. Splitten vil også gjøre det lettere for telekomselskapet av selskapet å inngå allianser og avtaler med andre televerk i Europa og verden.

At splitten offentligjøres nå kan bety at beslutningen er framskyndet som en følge av at Unisource-samarbeidet mistet sin viktigste partner. Telefonica valgte Concert fremfor sine nederlandske, sveitsiske og svenske partnere. Planen er at Unisource-partnerne skal kjøpe eierandeler i hverandres selskap. Når telekombiten av Royal PTT skilles ut blir dette mye enklere for det nederlandske selskapets del.

64 prosent av selskapet er solgt til private eiere, mens den nederlandske staten sitter igjen med resten av aksjene i dagens selskap, en eierandel staten vil beholde når delingen av selskapet skjer til neste år.

Til toppen