Post- og teletilsynet bygger prissammenlikningstjeneste

Willy Jensen begynner å komme langt i arbeidet med å omdanne Post- og teletilsynet fra en grå "frekvensmyndighet" til å bli forbrukernes gneldrende vaktbikkje. Nå vil han etablere telepriser.no for å presse operatørene på pris.

Willy Jensen begynner å komme langt i arbeidet med å omdanne Post- og teletilsynet fra en grå "frekvensmyndighet" til å bli forbrukernes gneldrende vaktbikkje. Nå vil han etablere telepriser.no for å presse operatørene på pris.

Det er e-vita as som har fått prestisjeoppdraget med å bygge nye nettløsninger for Post- og teletilsynet (PT). e-vita ble plukket ut som vinner av i alt 100 søkere, hvorav fire ble invitert til en nærmere presentasjon.

- Vi mener e-vita er riktig selskap ettersom de kan levere spisskompetanse innenfor såvel brukerinteraksjon og design som prosjektledelse, systemutvikling og integrasjon. For oss var det viktig å finne en leverandør som tok totalansvar, sier informasjonsdirektør Anne Marie Storli i PT.

PT vil i årene fremover tilgjengeliggjøre flere av sine tjenester på nett. Dette er en del av den pågående satsingen mot realisering av en elektronisk forvaltning, noe som omfatter både å gi informasjon ut til de ulike brukergruppene, men også innsamling av data fra aktørene i bransjen.

I første omgang vil PT utvikle to web-applikasjoner, som har fått navnene telepriser.no og årsrapportregistrering for kabelnett.

  • Telepriser.no skal være en tjeneste for sluttbrukere i personmarkedet for teletjenester. Brukerne skal få en brukervennlig og kvalitetssikret informasjonskilde for å kunne foreta sammenligning av telepriser innen fast- og mobiltelefoni, samt Internett. Datagrunnlaget er tenkt lagt inn av teleoperatørene selv via validerende web-grensesnitt.
  • Årsrapportregistrering er en tjeneste for innrapportering av data i tilknytning til kabel-TV-nett i Norge. En ser for seg en løsning der eier av kabelnett via web får tilgang til de data PT tidligere har registrert om kabelnettet. Deretter skal eier kunne oppdatere eventuelle endringer via det samme grensesnittet.

Det skal også etableres et komplett miljø for Web-publisering i PT.

Til toppen