Post- og teletilsynet gir ikke opp lavere SMS-priser

Det går mot lavere SMS-priser. Telenor og NetCom står under en dobbel trussel fra myndighetene.

Det går mot lavere SMS-priser. Telenor og NetCom står under en dobbel trussel fra myndighetene.

Vi bruker trolig over to milliarder kroner på SMS i løpet av 2001. Telenor og NetCom sitter igjen med en svært hyggelig del av kaken, for prisene er ikke regulert. Men nå går det trolig mot lavere prisere, for snubler ikke Telenor og NetCom over det første hindret, står det et nytt et like bak.

Post- og teletilsynet har i utgangspunktet ikke noen mulighet til å regulere SMS-prisene. SMS er kategorisert som en datatjeneste og tilsynet har ikke noe med dette å gjøre. Men tilsynet vurderer å be Samferdselsdepartementet om å få myndighet til å vurdere også disse prisene. Det er dessuten mulig at lovteksten kan tolkes slik at tilsynet allerede har en reguleringsmulighet.


digi.no har snakket med en kilde i Post- og teletilsynet som sier at tilsynet ønsker lavere priser. Det er svak konkurranse på SMS, men tilsynet venter med å å gripe inn.

Etter hva digi.no forstår mener Post- og teletilsynet at de skal få ned prisene - på den ene eller andre måten.

- Det kan godt være at Teletopia AS gjør jobben for oss, sier kilden i Post- og teletilsynet til digi.no.

Teletopia har søkt om å leie seg plass på Telenors SMS-nettverk. Teletopia-sjef Robert Hercz lover i hvert fall halverte priser. Ikke overraskende sa Telenor nei, men både Post- og teletilsynet og senere klageorganet Statens Teleforvaltningsråd sa ja. Saken er nå til vurdering i Samferdselsdepartementet som trolig blir ferdig i løpet av januar.

- Vi synes det hadde vært best om Teletopia vant, vi ønsker bedre og billigere tjenester, noe økt konkurranse vil gi, sier digi.nos kilde i PT.


Det synes ganske klart at dersom Teletopia taper, vil tilsynet uansett be Samferdselsdepartementet om myndighet til å regulere SMS-prisene direkte.

Får ikke tilsynet det som man vil i først runde, har man altså et forsøk til.

Til toppen