Post- og teletilsynet slår knallhardt ned på presselekkasje

PT mislikte så sterkt å lese innholdet i en rapport i norske aviser at de beskylder selskapet bak rapporten for "avtalebrudd". Rapporten ble laget av Cura Consulting, og lekkasjene skal være i strid med avtalen med teletilsynet.

I forbindelse med den årlige telestatistikken som utgis av Post- og teletilsynet, ble en av Cura Consultings konsulenter hyret inn for å skrive en analyse. Denne ble litt mer omfattende enn hva som var planlagt, og tilsynet engasjerte den samme konsulenten til å lage en mer omfattende rapport til Post- og teletilsynets interne strategiprosjekt, i tillegg til analysen i telestatistikken.

- Denne rapporten var ment til intern bruk i Post- og teletilsynet, sier avdelingsdirektør Jan Graff til digi.no.

Imidlertid fant innholdet i den interne rapporten veien til både Dagens Næringsliv og Finansavisen, med både konsulenten og Cura Consulting som kilde.

- Vi protesterte på at dette ble offentliggjort. Vi likte ikke at den ble sendt til eksterne, sier Graff.

Post- og teletilsynet ser så alvorlig på presselekkasjen at det fra tilsynets side kalles for et avtalebrudd, og brudd på selskapets eiendomsrett til rapporten i et brev til Cura Consulting datert 29. november.

- Avtalen mellom konsulenten og oss er klar. Det er vi som har eiendomsretten til produktet. Den var bestilt for intern bruk og aldri ment for offentliggjøring. Derfor har heller ikke vi kommentert det vi mente var feil og mangler i rapporten. Den var et innspill i det arbeidet vi gjør, sier Graff.

- Om rapporten skulle offentligghøres, så ville det vært lagt mer arbeid i den. Vi er irritert. Dette er uryddig.

- Vil dette få konsekvenser for plasseringen av kommende oppdrag fra Post -og teletilsynet?

- Det vil sannsynligvis ha det.

Graff sier at avtalen er en standardavtale en har i staten for konsulentbistand. I slike avtaler inngår ikke presselekkasjer og lignende.

- Cura Consulting skriver i sitt brev til tilsynet at de sier at de trodde de hadde en aksept til å gå videre med avtalen?

- Vi har ikke gitt slike tillatelser, sier Graff.

- Og Cura beklager det hele nå i ettertid i et brev til tilsynet?

- Ja, jeg har lest brevet.

Cura Cunsulting skriver i et svarbrev til Post- og teletilsynet datert 4. desember, at Cura Consulting og konsulenten mente at det var innhentet tilstrekkelig med bekreftelser på at en kunne foreta intervjuer med blant annet Dagens Næringsliv og Finansavisen. Rapportene ble distribuert til enkelte journalister en uke før medieomtalen den 22. november, heter det i brevet. Ifølge Cura ble journalistene bedt om å behandle selve rapporten som konfidensiell, der en bare tillot at resultatene ble gjengitt.

Selskapet, ved daglig leder Lasse B. Bjørgan, skriver at Cura Consulting "beklager på det sterkeste dersom noe av Post- og teletilsynets arbeid har blitt vanskeliggjort etter forringet på grunn av medieomtalen".

Cura Consulting har også lagt ut kopi av medieomtalene på eget nettsted, og heller ikke dette likte Post- og teletilsynet noe særlig, også fordi en kan få inntrykk av at det er Curas egen rapport og ikke en rapport laget for Post- og teletilsynet..

Cura Consulting skriver at intensjonen har vært å legge ut medieomtalene slik de blir framstilt i avisen. "Vi har unngått å legge ut artikler som vi oppfatter som feilsitering og journalistenes egne tolkninger", skriver daglig leder Lasse B. Bjørgan.

Jan Graff sier til digi.no at det ennå ikke er klart hva denne saken ender med.

dette er digi.nos omtale av de to sakene: Høy risiko for Telenors konkurrenter
Best om NetCom kjøper Tele2


Til toppen