Post- og teletilsynet til Lillesand

Da er det klart: Lillesand i Aust-Agder blir Post- og teletilsynets nye hjemadresse.

Da er det klart: Lillesand i Aust-Agder blir Post- og teletilsynets nye hjemadresse.

I forbindelse med at regjeringen 5. desember i fjor varslet at åtte statlige tilsyn skal flyttes ut av Oslo, ble det samtidig opplyst at Post- og teletilsynet skulle legges til "Agderbyen", det vil si området fra Arendal til Mandal. Regjeringen la blant annet vekt på at dette området har en variert og kompetent arbeidsstyrke og en solid elektronikk- og teleindustri.

Nå har Samferdselsdepartementet bestemt seg for at Lillesand skal få huse tilsynet.

- Ved valget av Lillesand har jeg lagt vekt på at byen er sentralt plassert i en stor bo- og arbeidsmarkedsregion med tilgang til mange gode fagmiljø i nærheten. Lillesand ligger også gunstig til kommunikasjonsmessig, med kort avstand til Kjevik lufthavn, Kristiansand, Grimstad og Arendal. Med denne plasseringen mener jeg at vi vil dra nytte av det beste fra regionen og dermed sikre et godt Post- og teletilsyn, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Post- og teletilsynets ansatte, med Willy Jensen i spissen, har tidligere gitt uttrykk for at en flytting av teletilsynet fra Oslo til Sørlandet vil rasere fagmiljøet i etaten.

Til toppen