Post- og teletilsynet vil granske Telenor

Post- og teletilsynet varsler nå tiltak mot Telenor for å hindre markedsdominans på bredbåndsmarkedet.

Post- og teletilsynet varsler nå tiltak mot Telenor for å hindre markedsdominans på bredbåndsmarkedet.

For å motvirke dominerende markedsstillinger, krever EU markedsanalyser av alle telemarkedet, inklusiv bredbånd.

EU og ESA vil med det treffe nødvendige tiltak. Det kan være alt fra prisreguleringer til påbud om å gi konkurrenter tilgang til nettet.

Markedanalyser for bredbåndsmarkedet viser at Telenor fortsatt dominerer, med 55 prosent andel av de 700.000 bredbåndsabonnementene i Norge i dag.

Brorparten av medlemmene er lite fornøyd med den den bredbåndspolitikk som føres av myndighetene, skriver kraftmarkedets månedsavis Europower basert på en undersøkelse fra Sintef mot EBL.

85 prosent av medlemmene svarte at markedet fortsatt preges av en monopolist;Telenor.

Nå skal Post-og teletilsynet gjøre det lettere for energiselskapenes bredbåndsaktiviteter.

- Vi vil komme med et varsel om sterk markedsstilling for Telenor og ileggelse av særskilte forpliktelser i annen halvdel av mai i år, sa Arne Litlere i teletilsynet under EBLs temadager.

Reguleringene kan gi viktige føringer for Telenors opptreden i markedet de to neste årene, skriver Europower.

Sintefundersøkelsen blant energibedriftene avdekker stor misnøye i forhold til myndighetenes bredbåndspolitikk:

  • Myndighetenes manglende reguleringer av Telenor.
  • Lite støtte til utbygging av bredbånd i grisgrendte strøk.
  • Statlige etater benytter ikke bredbåndsnettet i tilstrekkelig grad.
Til toppen