Post-og teletilsynet vil sikre nødtelefon

Hver fjerde nødtelefon kan ikke oppspores geografisk. Nå må Post- og teletilsynet finne løsninger.

Hver fjerde nødtelefon kan ikke oppspores geografisk. Nå må Post- og teletilsynet finne løsninger.

Den tradisjonelle hustelefonen har etter hvert fått flere konkurrenter, og de nye telefonimetodene krever nye løsninger for lokalisering. Det er viktig ved nødsamtaler.

Når man ringer nødnumrene 110, 112 og 113 skal mottakeren kunne se hvilken adresse eller hvilket område det ringes fra. Dette kalles opprinnelsesmarkering og står nedfelt i ekomloven. Men en test gjort av politiet viste at slik oppsporing ikke var mulig i 26 prosent av tilfellene.

Nå har Post- og teletilsynet etablert en arbeidsgruppe med deltakere fra tjenesteleverandører, nødetater og andre interessenter.

    Les også:

— Vi ønsker å finne løsninger for opprinnelsesmarkering for fast-, mobil- og IP-telefon. For mange av tjenesteleverandørene er det et poeng at det bør brukes et system som er uavhengig av Telenor, sier Per Wilhelmsen i Post- og teletilsynet til Newswire.

Arbeidsgruppa til Post- og teletilsynet har ambisjoner om at alle spesifikasjoner skal være klare innen sommeren.

— For at lokaliseringen skal bli rett må tilbyderne og nødetatene bli enige om hvilke data som skal overføres, hvordan de skal overføres, og hvilket grensesnitt som skal brukes, sier Wilhelmsen.

Det er særlig samtaler fra IP-telefoner som er vanskelige å plassere geografisk. Men nå er bransjen i ferd med å våkne.

Administrerende direktør Rune Strømmen i Telio har tidligere uttalt til digi.no at det ikke er grunn til å frykte kommunikasjon til nødnumre med IP-telefoni. Han hevder at IP-telefoni vil virke, forutsatt at det legges korrekte rutetabeller i IP-systemene.

Operasjonsleder Petter Aronsen i Vestfold politidistrikt har uttrykt bekymring for politiets nødnummer i Sandefjord. Ettersom mange i Sandefjord benytter trippeltjenesten til Lyse Tele i Stavanger, har nødnummeret blitt rutet til Stavanger der serveren til selskapet står.

– For vår del har vi nå laget et system som ordner opp i dette. Våre brukere har fått ett fast tilknytningspunkt som er knyttet til adressen der kunden har bestilt telefoni fra oss. Dermed kan gateadressen framvises når de ringer til nødetatens system, sier administrerende direktør Toril Nag i Lyse Tele til nyhetsbyrået Newswire.

Bredbåndsutbyggeren Lyse Tele har så langt 18 000 kunder fordelt over hele landet, kunder som kjøper TV, Internett og bredbåndstelefoni. Den nye måten å ringe på regnes som en kommende sterk konkurrent til vanlig telefon, først og fremst fordi den er mye billigere.

– Det var viktig for oss å få dette på plass før jule- og nyttårsfeiringen setter inn, sier Nag. Særlig på nyttårsaften kommer det mange telefoner inn til politi- og alarmsentralene over hele landet.

Systemansvarlig Elfinn Færevåg i Helse Stavanger berømmer Lyse Tele for å ha vært raskt ute, men legger til at det er mange tilbydere av IP-telefon som ikke har opprinnelsesmarkering ennå.

- Innringeren kan bli lokalisert ved at nødsentralen ser avstanden til basestasjonen. Mange steder kan dette dreie seg om 3,5 mil fra denne i alle retninger, sier Færevåg.

Til toppen