BEDRIFTSTEKNOLOGI

Posten Fjernhandel lanseres til nyttår

- Ingen i Norge kan tilby den samme allsidige løsningen på elektronisk handel som vi vil gå ut med ved årsskiftet, sier administrerende direktør Anders Renolen i Posten Norge (t.v.) og Per Andersen som leder Postens datterselskapet SDS.

Eirik Rossen
5. sep. 1997 - 16:49

Posten Norge har sett på sine ulike bestanddeler og funnet at de sitter på alle komponentene som skal til for å lage en løsning som ifølge Renolen og Andersen blir uslåelig.

- 1. januar 1998 oppretter vi et nytt forretningsområde, kalt Posten Fjernhandel, sier Renolen. - Her vil vi kople dagens postordresalg, som allerede genererer en årsomsetning på 600 millioner kroner, med Internett-handel. Bitene har vi allerede: SDS har Interpost-systemet, Posten har bankløsningene og transportløsningene. Med vår samlede løsning vil kjøperen kunne henvende seg til salgsstedet per brev, PC eller telefon, og salgsstedet kan stole på oss både for at oppgjøret går korrekt for seg, og for at varen kommer trygt fram til kjøper.

Renolen regner med at en integrert satsing på fjernhandel vil gi 200 millioner kroner i økt omsetning innen tre år.

- Nedgangen i tallet på postkontorer fra 2.400 til 900 betyr ikke at infrastrukturen i distriktene svekkes, blant annet fordi tallet på landpostbudruter allerede er økt med 170 for å opprettholde tjenestetilbudet. Det er en bedre løsning å få pakker kjørt hjem, enn å måtte passe åpningstider fra 10 til 14 på et postkontor flere mil unna, sier Renolen.

- Posten er alene om å kunne dekke hele verdikjeden i fjernhandel via Internett, postordre eller telefonbestilling, understreker Andersen. - IBM er en viktig konkurrent på systemer for elektronisk handel, men de kan ikke tilby utkjøring og postordre. Det kan heller ikke Telenor.

Renolen bobler over av idéer for å gjøre Posten til et konkurransedyktig selskap, samtidig som han skal beholde det trauste og pålitelige tjenestetilbudet som alle tar som en selvfølge. Det er han nødt til: Formidlingen av brev, pakker og reklamemateriell står for 6,2 milliarder kroner i årlig omsetning, mer enn dobbelt så mye som de andre forretningsområdene til sammen. Og trass i e-post-eksplosjonen, fortsetter mengden A-post å øke. Innen reklame er økningen "enorm". Fra årsskiftet vil følgelig også Posten DM skilles ut som eget forretningsområde.

- Informasjonsteknologi står sentralt i hvordan vi vil utvikle tjenestetilbudet på leveringer, sier Renolen. - Mellom 75 og 80 prosent av alle brev har sitt opphav i en eller annen datamaskin. Vi prøver ut en ordning der du overfører brevet til oss og lar oss skrive det ut og levere det til mottakeren.

Renolen understreker at dette tilbudet ikke bare er myntet på private brukere. Perspektivet på tjenesten blir langt større når den kan omfatte avanserte utskrifter med grafikk og inngå i for eksempel et DM-konsept. I sin ytterste konsekvens blir dette en slags "printing on demand" med påfølgende distribusjon. Så langt vil ikke Renolen gå ennå. Han foretrekker mer nøkterne og praktiske vendinger:

- I stedet for å arbeide overtid for å sende ut brosjyrer eller annet informasjonsmateriale, ordner du det elektroniske selv, og overlater det fysiske til oss. Vi har rutinene til utskrift, konvolutter, frankering og fordeling.

Utskriving og distribusjon av elektronisk mottatte dokumenter er under utprøving i Oslo, Bergen og Trondheim. For å lokke deg til å prøve tjenesten, er de første ti brevene gratis. En annen idé er noe Renolen kaller "elektronisk levering til andre medier".

- Det går ut på at vi mottar et elektronisk dokument, konverterer formatet, og sender det videre som faks eller teleks.

Renolen nevner også en idé som går ut på å utnytte de 900 postkontorene det skal satses videre på, til å gi publikum tilgang til spesielle tjenester i Postens eget landsomfattende datanett.

- Dette har med forretninger å gjøre, understreker Renolen. Elektroniske tjenester vokser vesentlig raskere enn de fysiske. Vi vil ha vår del.

SDS spiller en sentral rolle i Postens IT-satsning. Med 700 ansatte og en årsomsetning i underkant av 900 millioner kroner, er selskapet en av Norges største IT-bedrifter. Med vekst og oppkjøp, forteller direktør Arne Fougner i markedsdivisjonen at man vil nå 900 ansatte i løpet av neste år. Renolen er opptatt av å understreke at veksten og satsningen på nye tjenester ikke vil føre til en nedprioritering av fagtjenestene i SDS, som blant annet hver måned sikrer at nærmere 400.000 medarbeidere i statsforvaltningen og konserner som Storebrand, Kreditkassen, Gjensidige, Norske Skog, Kværner og Kreditkassen får sin lønn.

- Forholdet er heller omvendt, at fagtjenestene er grunnlaget for å vinne fram med de nye tjenestene, sier Andersen. - Vi har satt oss som mål at veksten i perioden 1997 til 2000 skal være på minst 20 prosent i året. I år 2000 skal vi være et av de tre ledende selskaper innen elektroniske tjenester for bedrifstmarkedet, et av de to ledende innen infrastruktur og drift, og et av de tre ledende innen integrerte fagtjenester for administrasjon og virksomhetsstyring.

Det har lenge vært kjent at Posten ønsker å gi hver nordmann en livslang elektronisk adresse som koples sammen med Postens registre over bostedsadresse. Dette prosjekt er fortsatt under utredning og verken Renolen eller Andersen vil kommentere utfordringer knyttet til personvern, entydighet, form eller hvordan det skal tjenes penger på ideen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.