JUSS OG SAMFUNN

- Posten fraskriver seg ansvaret

Akers Mic-sjefen Trond Wikborg fortsetter å bombardere distributører og avgiftsinnkrevere med kuler og krutt etter at digi.no tok opp saken om import av CDer i forrige uke. Etter superhurtig saksbehandling i tollvesenet og en beklagelse fra tollerne, har Wikborg nå vendt skytset mot Posten.

Herman Berg
11. mars 1998 - 19:26

Trond Wikborg henvendte seg i forrige uke til tollvesenet der han fortalte hvor opprørt han var over at tollvesenet stiller seg uforstående til hans påstander om ulike konkurransevilkår for Akers Mic sammenliknet med norsk import fra utenlandske online-konkurrenter:

"Jeg er rimelig sjokkert over Oslo og Akerhus Tolldistrikts grenseløse uforstand og ansvarsfraskrivelse i denne saken og har overhodet ingen problemer med å dokumentere min påstand om at de ikke følger opp de oppgaver de er satt til å utføre", skrev Trond Wikborg i henvendelsen og viste til kopier av uttalelser fra to av Internetts nestorer pluss noen hundre eksempler til (som han kan fremskaffe "mot en passende godtgjørelse").

Han krevde snarlige tilbakemeldinger fra tollvesenet, en beklagelse for tollernes ansvarsfraskrivelse (se saken "Sjokkert Akers Mic-sjef slår tilbake" i margen) og usaklige sjikane av ham selv - pluss en korreksjon av tollvesenets uttalelser til journalisten (i digi.no - red.anm.).

Oslo og Akershus Tolldistrikt skriver i sitt svar at Posten gjennom en særavtale med tollvesenet plikter å legge fram alle sendinger med antatt tollpliktig innhold for tollerne.

"Privatimport av CD-plater som beskrevet i Deres telefax antas fortrinnsvis å finne sted som brevpostforsendelser som i utgangspunktet er ment å være sendinger av mindre toll- og avgiftsmessig betydning ("lav-verdisendinger"), hvilket er en av årsakene til at Postverket er betrodd vurderingen av antatt tollpliktig innhold før fremleggelse for Tollvesenet," skriver tolldistriktet i et brev som er undertegnet av driftssjef Peter Holm Andersen og kontorsjef Ivar Martin Olsen.

Tolldistriktsmennene mener videre at det legges atskillig vekt på at det foregår en løpende dialog mellom tolldistriktets og postverkets tjenestemenn:
"..det er med bakgrunn i en for generell påstand om at de to etater ikke mestrer å overholde de regler som er pålagt av myndighetene, at bl.a. Oslo og Akershus tolldistrikt har uttalt å stille seg uforstående til dette. Vi beklager at dette er oppfattet som "usaklig sjikane"".

Trond Wikborg returnerer svaret med en beklagelse fra sin egen side:
"Jeg takker for et meget presist, informativt og interessant brev og beklager at jeg har rettet skytset mot Tollvesenet. Det er nå tydelig for meg at det er Posten som ikke følger opp sitt ansvar. Jeg har derfor til hensikt å forfølge dette videre med dem."

Noe da Wikborg også har gjort:
- Jeg fikk en telefaks fra Postens informasjonsdirektør der han påpeker at det er vareeieren som i utgangspunktet er ansvarlig for å sørge for fortolling av varen. Jeg er i prinsippet enig i at vareeier har et ansvar for riktig fortolling. Men ifølge en avtale mellom Posten og Tollvesen foreligger det også ansvar et annet sted, sier Trond Wikborg til digi.no.

Wikborg viser til en særavtale som ble inngått 28.september 1995 som gjelder brevpostforsendelser. Wikborg skriver i et brev til Posten:
"...Posten (....)har ansvaret for "sortering/utskillelse" av hva som er toll- og avgiftsfritt og hva som er -pliktig. Det er dette ansvaret jeg påstår at Posten ikke følger opp i nærheten av akseptabel grad".

Wikborg følger opp med meget skarpe skudd i sin jakt på de skyldige "konkurransevriderne":
"Det virker som om at Posten her har inngått et avtaleforhold med Toll- og avgiftsetaten som det i ettertid viser seg at Posten organisatorisk ikke klarer å følge opp. Konsekvens av dette skulle i såfall være å si opp avtaleforholdet eller å endre de organisasjonsmessige instruksene, ikke å fraskrive seg et ansvar som man beviselig har".

Postens informasjonsdirektør Petter Skjelstad vil foreløpig ikke gi noen kommentar til digi.no etter Akers Mic-sjefens utfall. Skjelstad nøyer seg med å fortelle at han må sende denne henvendelsen videre i systemet, blant annet til juridisk avdeling i Posten.

- Vi kan ikke forholde oss til innspill i media. Vi har fått et brev, det vil vi gi svar på, sier informasjonsdirektøren.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.