Posten med 47 IT-kontrakter på anbud

Posten Norge har tidligere gitt sine IT-kontrakter til ErgoGroup, men nå åpnes det for full anbudskrig.

Posten Norge har tidligere gitt sine IT-kontrakter til ErgoGroup, men nå åpnes det for full anbudskrig.

ErgoGroup, tidligere Posten SDS, er eid av Posten og er Norges tredje største IT-selskap målt i antall ansatte og omsetning. Posten har lenge vært anklaget for å forfordele kontraktene til ErgoGroup, men nå skal 47 kontrakter ut på anbud innen 2007.

- Vi opplever kritikken som uberettiget, for det skjedde kun i en mellomfase ved overgangen til ErgoGroup. Vår plan har hele tiden vært at vi skal legge kontraktene ut på anbud, noe vi også har full støtte fra vår eier Samferdselsdepartementet , sier informasjonsdirektør Elisabeth Gjølme til digi.no.

Hun forteller at Posten Norge har brukt lang tid på å rydde opp i hele IT-porteføljen for å gjøre dem klare til å settes ut på anbud.

Over 90 prosent av de 47 kontraktene som legges ut på anbud vil skje i år og til neste år. Foreløpig er fem kontrakter lagt ut på anbud, og Ementor er blant de første eksterne leverandører som vinner en bit av Posten.

Posten sendte i dag ut en pressemelding som forteller at Ementor har vunnet anbudet på utvikling, drift og vedlikehold av Postens nye portalløsning posten.no. Avtalen, som går over tre år har en samlet verdi av 14 millioner kroner.

Postens eget IT-selskap, ErgoGroup blir dermed skviset til fordel for Ementor.

- Ementors tilbud var det økonomisk mest fordelaktige for oss. De hadde også den beste løsningen og gode referanser fra tilsvarende løsninger, sier Elisabeth Gjølme i pressemeldingen.

Informasjonssjef Wibecke Brusdal i ErgoGroup tar avslaget til etterretning.

- Vi er i konkurranse hver dag. Noen ganger vinner vi, men denne gangen vant vi ikke fram. Dette får vi bare ta til etterretning, sier hun.

Elisabeth Gjølme sier til digi.no at Posten Norge har gjort en strategisk beslutning om å sette ut tjenester som ikke er av Postens kjernevirksomheter.

Heriblant er IT, men også kantine, byggtjenester, lønn, personaltjenester, regnskap og den operative delen av helse, miljø og sikkerhet skal ut på anbud,

Til toppen