Posten og Telenor i mål

Torsdag blir det klart hva som blir selskapsnavnet på det fusjonerte Telenor Allianse AS og divisjon fagtjenester i Posten SDS AS. Det nye selskapet skal etableres som felles datterselskap av Telenor Programvare AS og Posten SDS AS, med lik eierandel.

Torsdag blir det klart hva som blir selskapsnavnet på det fusjonerte Telenor Allianse AS og divisjon fagtjenester i Posten SDS AS. Det nye selskapet skal etableres som felles datterselskap av Telenor Programvare AS og Posten SDS AS, med lik eierandel.

Det var 16. november i fjor intensjonsavtalen mellom Telenor og Posten om å fusjonere Allianse og fagtjenestedivisjonen i SDS ble kjent.

Det fusjonerte selskapet får 330 ansatte og en årsomsetning på i overkant av 340 millioner kroner, og blir med det en betydelig aktør i norsk IT-industri, primært rettet mot det offentlig markedet.

Selskapet får hovedkontor i Kristiansand og regionkontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Arendal og Oslo.

Ifølge intensjonsavtalen skal Kjell Rune Nakkestad bli administrerende direktør i det nye selskapet.

digi.no kommer tilbake med flere detaljer om fusjonen etter pressekonferansen klokka 15:00 torsdag.

Til toppen