Posten og Telenor i mål

Torsdag blir det klart hva som blir selskapsnavnet på det fusjonerte Telenor Allianse AS og divisjon fagtjenester i Posten SDS AS. Det nye selskapet skal etableres som felles datterselskap av Telenor Programvare AS og Posten SDS AS, med lik eierandel.

Det var 16. november i fjor intensjonsavtalen mellom Telenor og Posten om å fusjonere Allianse og fagtjenestedivisjonen i SDS ble kjent.

Det fusjonerte selskapet får 330 ansatte og en årsomsetning på i overkant av 340 millioner kroner, og blir med det en betydelig aktør i norsk IT-industri, primært rettet mot det offentlig markedet.

Selskapet får hovedkontor i Kristiansand og regionkontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Arendal og Oslo.

Ifølge intensjonsavtalen skal Kjell Rune Nakkestad bli administrerende direktør i det nye selskapet.

digi.no kommer tilbake med flere detaljer om fusjonen etter pressekonferansen klokka 15:00 torsdag.

Til toppen