Posten SDS kvitter seg med 'sidrumpa' posthorn

Per Andersen gjør som Bjørn Trondsen - legger om til holdingselskap og kutter ut gammelmodige navn, og tilrettelegger for mer fart og handling.

Per Andersen gjør som Bjørn Trondsen - legger om til holdingselskap og kutter ut gammelmodige navn, og tilrettelegger for mer fart og handling.

Per Andersen rydder med et salg opp både bak og foran fasaden i IT-giganten Posten SDS. Selskapet eies i dag av Posten, men bare en tredjedel av de 1200 ansatte jobber nå med drift av Postens datasystemer.

Det er enkelt å karakterisere Andersen med å gjøre en "Trondsen". Hans viktigste konkurrent er Bjørn Trondsen og Telenor-deleide EDB Business Partner. Med fusjonen av Telenor og EDB, skaffet Trondsen seg et holdningselskap og kvittet seg med gamle navn.

- Vi legger om for å få større fleksibilitet og kunne vokse raskere. I et holdingselskap kan enkelte datterselskaper kjøpe opp og inngå partnerskap med andre aktører, sier Andersen. Vi har nordiske og europeiske ambisjoner med deler av ergo group.
.
ergo group (posten SDS
ergo group har fire hovedsatsningsområder:
- Datadrift og overvåking
- Sikker elektronisk kommunikasjon og smartkort
- Lønns- og økonomitjenester
- IT og logistikk.
I tillegg eier selskapet disse datterselskapene: Bluegarden, Communication Partner, Ephorma, IntraDoc, Enet, Mondex Norge, Mondex Norge Originator, New Public Management Group og Postens økonomitjenester. Ergo group har 1200 ansatte/26 kontorer
Innen nyttårsaften har Posten SDS lagt om til en struktur med et holdningselskap og en serie datterselskaper. Det juridiske skal være gjennomført innen april til neste år. Det nye selskapet heter ergo group, forteller Andresen


Andersen trekker frem Bluegarden, et datterselskap som har laget et personaladministrasjonssystem . Selskapet ble skilt ut i våres og vil i løpet av året ha 300 ansatte.
- Bluegarden har internasjonalt potensiale, men det klarer ikke vi å gjøre alene. Det er derfor aktuelt å inngå partnerskap med delt eierskap, forteller Andersen.

Men ergo group-sjefen understreker at Posten ikke skal selge selskapet eller store deler av selskapet - Posten er en langsiktig eier som tenker tre til fem år fremover.

ergo group fungerer både på norsk og engelsk samtidig, mener Andersen.
- For mange av våre kunder er Posten-navnet og den langsiktighet og trygghet det kommuniserer viktig. Men enkelte sier at navnet kommuniserer et lite spennende og fleksibelt bilde. Med det nye navnet får vi større frihet, sier Andresen.

Til toppen