Posten SDS satser videre på Mondex-pungen

- Jeg er skuffet over at bankene har valgt en annen elektronisk pengepung enn Mondex som vi satset på. Men før eller siden må også bankene velge en programmerbar flerfunksjonsløsning, mener administrerende direktør Per Andersen i Posten SDS.

- Jeg er skuffet over at bankene har valgt en annen elektronisk pengepung enn Mondex som vi satset på. Men før eller siden må også bankene velge en programmerbar flerfunksjonsløsning, mener administrerende direktør Per Andersen i Posten SDS.

De siste årene har Posten SDS alliert seg med MasterCard-familien og ivret for såkalte "multismartkort", det vil si smartkort som kan programmeres og omprogrammeres, og som kan huse et antall applikasjoner, gjerne satt sammen av brukeren selv.

- Mondex er en multismartkort-basert elektronisk pengepung. Det vil si at det kunne blitt en plattform for å bære en rekke anvendelser ved siden av å være elektronisk betalingsmiddel for små innkjøp, sier Andersen.

I det lengste håpet Andersen på at denne løsningen også ville velges av det norske bankvesenet. Men disse har falt ned på løsningen til MasterCards store rival Visa, kjent som Proton.

- Bankene har ingen hastverk med å tilby elektroniske pengepunger, mener Andersen. - I motsetning til Mondex der pengene overføres direkte fra brikken i smartkortet til brikken i betalingsterminalen, er Proton en løsning som krever kontoføring av pengene. Det betyr at Proton medfører en transaksjonskostnad hver gang kortet brukes. En slik kostnad slipper brukeren av Mondex-kortet.

En Proton-basert transaksjon medfører da også at brukeren etterlater et elektronisk spor. Mondex er derimot like anonymt i bruk som kontanter.

- Vi har brukt et tosifret millionbeløp hittil i utviklingskostnader knyttet til multismartkort. Proton er en ikkeprogrammerbar løsning der funksjonaliteten brennes inn i brikken en gang for alle. Vi kommer til å fortsette å støtte Mondex, og vi vil se på flere anvendelser innen elektronisk ID, adgangskontroll, pasientsystemer, spill og lojalitetsordninger som dem varehandelen og flyselskapene satser på. Vår strategi er å satse på kort som kan programmeres og som kan støtte flere applikasjoner samtidig. Selv om Mondex ikke skulle lykkes, er multismartkort veien å gå for framtidens kortbaserte tjenester.

En siste fordel ved multismartkort er at terminalen som skal lese kortene, har en stykkpris på rundt to hundre kroner. Andersen vil ikke gjøre som American Express som gir bort slike terminaler i en prøveperiode. Men han mener den lave prisen på terminalene er nok en faktor som taler for teknologien han har valgt.

Til toppen