Posten SDS tilbyr sikker digital underskrift

- Digital signatur vil nå fremstå som sikrere enn visuell signatur og gir automatisk sikkerhet for at brukeren er den han utgir seg for å være, sier Per Andersen, administrerende direktør i Posten SDS.

Andersen legger til at den digitale underskriften vil gjøre det umulig for avsenderen å benekte at meldingen er sendt.

- Digital signatur tilsvarer og erstatter bruken av formelle underskrifter og eventuelle fullmakter som ordinært benyttes ved utveksling av papirdokumenter. Tjenesten gir elektroniske dokumenter den samme juridiske sikkerhet som tradisjonell papirbasert kommunikasjon og dokumentasjon.

Løsningen til Posten SDS er døpt Elektronisk ID. Posten SDS fungerer som tiltrodd tredjepart. Det betyr at selskapet utsteder sertifikater knyttet til digitale signaturnøkler, og garanterer avsenders identitet. Tilknytning mellom identitet og signeringsnøkler lagres i en åpen database. Ordningen fungerer over Internett, også internasjonalt. Hvis det er ønskelig, kan også selve meldingen krypteres.

Elektronisk ID bygger på at identitet og krypteringsnøkler lagres i et smartkort som beskyttes av en PIN-kode.

Andersen håper at organisasjoner som hittil har nølt med å la ansatte arbeide hjemmefra, vil bruke denne tjenesten til å beskytte fortrolige opplysninger. Elektronisk ID inngår i rammeavtalen som Posten SDS har inngått innen Forvaltningsnettsamarbeidet.

Divisjonsdirektør Tom Pronstad forteller at ordningen kan tilpasses ulike nøkkellengder.

- Utgangspunktet for løsningene vi leverer i dag vil være nøkkellengder på 1024 biter, som skulle garantere mot uønsket dekryptering, sier Pronstad.

Til toppen