Posten SDS velger målrettet prosjektstyring fra ProSoft

Posten SDS går helhjertet inn for en norsk ledelsesmetode kjent som Målrettet Prosjektstyring. En egen prosjektlederskole kurser medarbeiderne, og verktøyet GDPM Tools fra ProSoft legges til grunn for all prosjektstyring i selskapet.

Posten SDS går helhjertet inn for en norsk ledelsesmetode kjent som Målrettet Prosjektstyring. En egen prosjektlederskole kurser medarbeiderne, og verktøyet GDPM Tools fra ProSoft legges til grunn for all prosjektstyring i selskapet.

Metoden Målrettet Prosjektstyring - på engelsk: Goal Directed Project Management eller GDPM - ble unnfanget av Erling S. Andersen, Kristoffer F. Grude og Tor Haug tidlig på 1980-tallet. Det er en formalisert modell som først ble beskrevet i bokform - på norsk i 1984, Målrettet prosjektstyring; på engelsk i 1987, Goal Directed Project Management - og siden nedfelt i edb-verktøyet kjent som GDPM Tools. Boka ble utgitt i samarbeid med Coopers & Lybrand der Grude var ansatt. Den norske og den engelske utgaven av boka ble sist revidert i 1998. Boka er i dag utgitt på til sammen seks språk. Den anvendes som lærebok på Henley Management College i England og på Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) i Norge.

Metoden er i bruk i en rekke land i Europa, Asia, Nord-Amerika og Latin Amerika, samt av 4000 små og store virksomheter her i landet. Posten SDS er nyeste i rekken av toneangivende kunder, blant dem Det Norske Veritas, NSB, Dyno Nobel Europe, Justisdepartementet og ABB Miljø. En av de fremste norske ekspertene på fjernundervisning, Morten Flate Paulsen i NKI Nettskolen, anbefaler metoden brukt på alle fjernundervisningsprosjekter.

Internasjonalt har Coopers & Lybrand valgt å anvende metoden som sin standard måte å styre prosjekter på over hele Europa. Det nederlandske ERP-systemet Baan nytter GDPM som sin standard implementasjonsmetode, og har innlemmet den i sitt eget implementasjonsverktøy, Target.

Kristoffer Grude, som i dag driver sitt eget konsulentfirma EuroConsult, er en sentral skikkelse innen metoden målrettet prosjektstyring. Det er han som har fått i oppdrag å lede prosjektlederskolen til Posten SDS, der ansatte skal skoleres i både metoden og verktøyet. Grude er medeier i begge selskaper som ble dannet for å fremme metoden: NovaTeam som driver med rådgiving og utleie av prosjektledere, og ProSoft GDPM AS som utvikler og leverer verktøyet GDPM Tools. Selskapene har felles adresse.

- Som metode er Målrettet prosjektstyring ganske forskjellig fra det som ligger til grunn for Microsoft Project og andre prosjekstyringsverktøy, sier Grude til digi.no. - Blant nyttes begrepet milepæl helt forskjellig. I GDPM er en milepæl et selvstendig resultat du skal nå, og aktiviteter avledes fra milepælene. Det er vesensforskjellig fra aktivitetsplanlegging, der milepæler betraktes som sluttpunkt for en rekke samtidige aktiviteter.

Også fra et teknologisk synspunkt er GDPM Tools et svært interessant produkt. Det følger den moderne trelagsarkitekturen med skille mellom brukergrensesnitt, forretningslogikk og database. Det er utviklet i "100% Pure Java" ved hjelpe av Java 1.1 og Netscapes grafikkpakke IFC. Det bruker JDBC mot databaser, og fungerer i dag mot Oracle, DB2, Sybase, SQL Server og Access. Klienten kan kjøres som standard Java-applikasjon, eller som applet i en nettleser.

ProSoft har nettopp undertegnet en avtale med den felles programvaredatteren Ephorma AS til Telenor og EDB ASA om salg, markedsføring og brukerstøtte til både GDPM Tools og ProSofts andre produkt, KIM, som ble overtatt fra New Media Science ved årsskiftet. KIM dreier seg i dag om gruppevare over web med føring av timelister, forbruk av varer og tjenester og ressursplanlegging.

- ProSoft holder på med å integrere KIM med GDPM, forsikrer Grude. - Da får vi også den administrative enden inn i verktøyet. Det kan ikke være så lenge igjen før dette kan kunngjøres formelt.

Til toppen