Posten skaffer seg SINTEF-kompetanse

Postens heleide selskap, ErgoGroup, har skaffet seg et fremadstormende selskap fra forskningsmiljøet rundt SINTEF. Tor Arne Wæraas i Runit er interessert i Postens nordiske ambisjoner.

Postens heleide IT-konsern, Ergo Group, overtar det trønderske datadriftselskapet Runit.

ErgoGroup kjøper innmaten i Runit og danner et nytt selskap som blir et eget datterselskap i ErgoGroup.

Runit AS har 180 ansatte og forventer en omsetning på 200 millioner kroner i 2002. Dette er en drøy tredobling siden selskapet ble skilt ut fra forskningsstiftelsen SINTEF i 1998, skriver selskapet i en pressemelding distribuert gjennom Newswire.

Administrerende direktør Tor Arne Wæraas har selv sittet på fem prosent av aksjene i Runit og selger nå til ErgoGroup. Resten av selskapet har vært eid av SINTEF (80 prosent) og Veidekke (15 prosent).

Wæraas opplyser til digi.no at selskapet i 2001 gikk med solid overskudd på driften, i overkant av ti millioner kroner. Et oppkjøp av virksomhet på 40 ansatte fra Raufoss ASA sommeren 2001 og investeringer til utvikling av nye tjenester gjør imidlertid til at de får et svakere totalresultat, et resultat som ikke er helt klart ennå.

Hva som er kjøpesummen, vil ikke partene ut med. ErgoGroup-sjef Per Andersen sier imidlertid til Dagens Næringsliv at både den kjøpende og de selgende parter var sånn passe misfornøyd, "så da har vi vel funnet riktig pris", sier han.

Outsourcing-selskapet Runit har spesialisert seg på drifts- og rådgivningstjenester innen IT, økonomi, menneskelig kapital og innkjøp. Selskapet betjener kunnskapsindustrien, bygg og anlegg, samt industri. ErgoGroup er store innen offentlig sektor og bank. Etter oppkjøpet blir ErgoGroup et av Norges største IT-konsern.

ErgoGroup omsatte i fjor for 2,4 milliarder kroner, mot 1,7 milliarder i 2000. Selskapet ansatte 400 nye medarbeidere i løpet av fjoråret, og har i dag 1.800 mennesker på lønningslistene.

Wæraas sier at Postens offensive satsing i Norden, danner fristende utsikter for ekspansjon og vekst for Runit.

Til toppen