Posten soper inn 100 millioner på Aetat

Aetat Arbeidsdirektoratet forlenger samarbeidet med Posten SDS og har signert nye drifts- og vedlikeholdsavtaler for to av sine sentrale systemer.

Aetat Arbeidsdirektoratet forlenger samarbeidet med Posten SDS og har signert nye drifts- og vedlikeholdsavtaler for to av sine sentrale systemer.

Avtalene strekker seg over tre år og representerer en samlet verdi på drøyt 100 millioner kroner, heter det i en pressemelding.

For Aetat sitt saksbehandlingssystem, TOTAL-systemet, er det inngått en driftsavtale med Posten SDS som gjelder ut år 2002. Parallelt skal det gradvis utvikles og implementeres et helt nytt system som skal stå ferdig ved begynnelsen av 2003.

For systemet som registrerer og behandler meldekort fra arbeidssøkere har partene inngått en drifts- og vedlikeholdsavtale. Disse avtalene legger forholdene til rette for en effektivisering og videreutvikling av meldekortbehandlingen.

Aetat vil neste år åpne for elektroniske tilbakemeldinger fra arbeidssøkerne, i første rekke via telefon og web. Dette vil på sikt erstatte dagens papirbaserte meldekort.

Til toppen