Posten undersøkes av Esa

Posten Norge har tidligere gitt datterselskapet Ergo Group 47 kontrakter til en verdi av rundt èn milliard kroner. Disse avtalene skal nå granskes av Eftas overvåkningsorgan Esa.

Juseksperter mener praksisen er i stid med EUs innkjøpsdirektiv og lov om offentlige anskaffelser. Ifjor høst kom Riksrevisjonen til samme konklusjon, skriver Dagens Næringsliv.

Esa vil i første omgang ha svar på hva Posten og den norske regjeringen vil gjøre på bakgrunn av Riksrevisjonens konklusjon. Det er to mulige utfall av saken: Enten kan Esa si seg fornøyd med svaret og deretter lukke saken. Eller så kan Esa gå til det skritt å saksøke den norske regjeringen, skriver DN.

Alle kontrakter, inkludert med datterselskaper, skal lyses ut på anbud, ifølge regler for offentlige anskaffelser. Unntaket er kontrakter under 200 000 kroner eller der 80 prosent av omsetningen i datterselskapet kommer fra moderselskapet. (40 prosent av Ergo Groups omsetning kommer fra Posten-avtaler).

Til toppen