Postkontorer i Bhutan håndterer e-post

Internasjonale organisasjoner og den indiske regjeringen samarbeider om en hensiktsmessig kombinasjon av e-post og vanlig post.

Internasjonale organisasjoner og den indiske regjeringen samarbeider om en hensiktsmessig kombinasjon av e-post og vanlig post.

Den internasjonale teleunionen ITU, den internasjonale postunionen UPU og den indiske regjeringen samarbeider om en løsning som kan gi befolkningen i de mest isolerte områdene i fjellandet Bhutan muligheten til bedre samband med hverandre og med resten av landet.

Prosjektet går ut på å utstyre postkontorene med satellittsamband, internetterminaler og skrivere, slik at post ikke lenger må fraktes fysisk mellom postkontorene, men kan gå som elektronisk post.

Til toppen