Postmannen styres med mobilt internett

Fire år etter planen skal Posten endelig styre sine bud med mobilt internett.

Fire år etter planen skal Posten endelig styre sine bud med mobilt internett.

Allerede høsten 2001 hadde Posten store planer om å innføre nye flåtestyringssystemer med mobile terminaler til alle sjåførene. Deres mest optimistiske estimater gikk ut på at dette kunne gi besparelser på 20 prosent i utkjøringen, men 3 prosent besparelser skulle også gjøre prosjektet lønnsomt, sa Postens representant den gang. Så ble prosjektet droppet, fordi terminalene ble for dyre. Antagelig ble de også vurdert som for dårlige.

Nesten fire år senere er planene tatt opp på nytt. Posten er nå godt i gang med anbud på mellom 4.000 og 8.000 håndholdte mobile terminaler.

– Nei, det er for sent å komme med anbud nå, sier IT-sjef i Posten Bernt Solli, før han skjønner at det er en journalist fra digi.no som ringer.

Posten har mottatt tolv tilbud, og skal velge leverandør i løpet av høsten.

– Det er en stor investering for oss, og vi må ta oss tid for å gjøre det rette valget, sier Hege Resvoll Skaug, informasjonssjef i Posten.

Planen er å standardisere på én type telefon, som skal være robust men med god funksjonalitet, forteller hun.

Med en snittpris på 5.000 kroner vil 8.000 terminaler koste 40 millioner, men tjenester og avanserte terminaler med spesialfunksjonalitet kan godt gjøre dette langt dyrere.

Leveransen skal inkludere både terminalene og innføringen av dem i bedriften, samt datterselskapene Nor-Cargo, Box Group og Wajens. Posten skal også ha en vedlikeholdsavtale med service og support.

– Dette skal gjøres på en måte som møter kundenes krav til sanntidsinformasjon som ferskvare (Online); støtter Postens strategier; utnytter og forsterker Postens konkurransefortrinn; sikrer samhandling – rask og effektiv informasjonsflyt mellom divisjoner og selskaper, skriver Posten.

Utlysningen gir også en del informasjon om hva dette skal brukes til. Det skal være terminaler som kan støtte de fleste delene av logistikkprosessen, Det er helt klart at det ikke blir snakk om vanlige billigtelefoner.

Terminalene skal brukes til å registrere pakker ved hjelp av strekkoder, så de kan spores fra innhenting til utlevering også utenfor terminalene. Avvik skal kunne registreres. Skader skal kunne registreres og fotograferes.

Ved avlevering skal enheten kunne motta grafisk signatur fra mottakeren, samt ta imot betaling fra bankkort.

På kjøreturen skal sjåførene ha tilgang til en kjørerute med oppdrag. Denne skal kunne oppdateres under veis. Enhetene skal også ha posisjonsangivelse med GPSI. Dermed kan noe av planen fra 2001 gjenopplives. Et av slagordene den gangen var nemlig at kjørerutene skulle tilpasses oppdragene, ikke motsatt. Det åpner for at nye oppdrag kan passes inn i rutene til sjåfører som allerede er i områdene der de skal hentes eller er på vei dit.

Løpende kontakt med sentralen, og oppdatert informasjon om hvor alle bilene befinner seg, åpner helt nye muligheter innen flåtestyring.

Forhåpentligvis kan det også gjøre det mulig for postens kunder å beregne hvor lenge det er til de får sine leveranser.

Til toppen