Poststemmer i Washington kan forsinke presidentavgjørelse

Delstaten Washington der Microsoft hører til, og som er på vippen i presidentvalget, har et eget system der stemmer levert per post er gyldig bare de er poststemplet før valglokalene stenger.

Selv om valglokalene er åpne fra klokka sju om morgen til tjue om kvelden, mener lokale observatører at andelen poststemmer kan komme til å utgjøre opptil halvparten av samtlige avgitte stemmer. Opptellingen ventes å gå ganske tregt, siden stemmesedlene er omfattende gule skjemaer der velgere skal krysse av for kandidater i alt fra presidentvalget til helt lokale institusjoner, til og med dommere i delstatens høyesterett.

I tillegg kommer en rekke lokale folkeavstemninger, hvorav sju gjelder hele delstaten.

Opptellingen kan tidligst være unnagjort førstkommende mandag, altså nesten en uke etter valget. I verste fall blir resultatet så likt at det må en kontrolltelling til før delstatens elleve valgmannsstemmer kan fordeles til enten demokratenes Al Gore eller republikanernes George W. Bush.

De siste prognosene på nasjonalt nivå tyder på at resultatet i Washington kan bli avgjørende for resultatet. Visepresidentkandidatene til både Gore og Bush var begge på store valgmøter i delstaten i helgen. På lokal-tv kjøres politiske annonser helt til de siste minuttene før valglokalene åpner, ikke bare for presidentvalget, men også for de tetteste racene til senatet og til representantenes hus. Noen framhever en kandidats positive egenskaper. Andre, for eksempel i valget til senatet, der senator Slade Gorton og den usedvanlig sterke utfordreren Maria Cantwell fra demokratene, retter utilslørte hatske angrep mot hverandre.

Innbyggerne i Washington nyter åpenbart oppmerksomheten fra politikernes side. Vanligvis forlater rikspolitikerne dem i løpet av juni for å konsentrere seg om viktigere områder der tendensen er mindre klar. Men i år, ved å dele seg på midten og skape ekstra spenning ved større oppslutning om Ralph Nader enn landsgjennomsnittet, og større frihet til å stemme per post, har de endelig greid å gjøre seg synlige.

Les mer om: