POT utvider overvåkningen av det norske internettet

Systemet som Politiet og Forsvaret bruker for å overvåke det norske nettet skal utvides.

Systemet som Politiet og Forsvaret bruker for å overvåke det norske nettet skal utvides.

digi.no kunne i fjor avsløre at Politiets overvåkningstjeneste (POT) og Forsvarets etterretningstjeneste hadde laget et system for å overvåke trafikken på deler av det norske Internettet. I samarbeid med en rekke bedrifter og offentlige institusjoner samler systemet inn trafikkdata. Målet er å avsløre både spioner og hackere som kan skade Norge. Etter digi.nos avsløringer bekreftet Justisdepartementet systemets eksistens. Systemet, som offisielt heter Varslingssystem for Digital Infrastruktur" (VDI), hadde status som prøveprosjekt og skulle løpe frem til 1. januar 2002.


Men som mange andre prøveprosjekter, er det nå bestemt at VDI skal bli et varig system. Det forteller Stein Vale, assisterende sjef i POT til digi.no.

- Systemet fungerer meget bra og vil gå videre inn i 2002. Det er fremdeles et prøveprosjekt og vil kanskje alltid være det på grunn av den raske teknologiske utviklingen, sier Vale til digi.no.

Han vil ikke si noe om antallet bedrifter og offentlige institusjoner som er med på prosjektet, men han forteller at at antallet av det han kaller samarbeidspartnere skal utvides betydelig.

- Vi ønsker å dekke de samfunnsviktige bedriftene, institusjonene og offentlige etatene. Dette skjer både på invitasjon fra oss og ved at de tar kontakt med oss, sier Vale.

Det er derfor mange bedrifter det er nærliggende å tro at er med eller vil bli med. Selskaper som Statoil og departementene selv er selvskrevne. Det er også Telenor, men i fjor høst blånektet selskapet som driver mesteparten av det norske internettet at de var med på prosjektet.

På direkte spørsmål fra digi.no om Telenors deltakelse ikke er helt essensielt, svarer Vale unnvikende: "Det er ikke utenkelig at Telenor er med."

- Ingen vi har spurt har sagt nei. En bedrift ville se ting an, men de har nå blitt med, sier Vale til digi.no.

Det er derfor svært trolig at Telenor nå er med. Med om systemet bare overvåker trafikk til Telenors eget nettsted, Telenor.no, eller også overvåker brukernes trafikk gjennom Nextras servere er ikke kjent.

Telenor er trolig redd for hva alle deres Internett-kunder vil si om de fikk mistanke til eller bekreftet at all trafikk via Telenor ble logget av POT og Forsvaret.


Telenor har ikke svart på digi.nos hevendelser i denne saken.

Til toppen