Praktiske tips for lærere med Internett

- Internett tvinger lærere til å tenke nytt. Du kan for eksempel ikke lenger gi stiloppgaver som det finnes hundrevis av besvarelser på, på nettet, sier høgskolelektor Frode Haug ved Høgskolen i Gjøvik

- Internett tvinger lærere til å tenke nytt. Du kan for eksempel ikke lenger gi stiloppgaver som det finnes hundrevis av besvarelser på, på nettet, sier høgskolelektor Frode Haug ved Høgskolen i Gjøvik

Haugs foredrag om Internett i undervisningen fylte det største auditoriet på Inforama, under seminaret IT og utdanning på den pågående messen Software '99 organisert av Den norske dataforening (DND).

Haugs utgangspunkt er at Internett skjer, og at det som skjer, for eksempel at skolestiler legges ut på Internett, er det for seint å slåss mot. For de som mangler kunnskap nok til å sette seg realistisk inn i barn og ungdoms forhold til informasjonsteknologien, anbefaler han boka Growing Up Digital av Don Tapscott. (337 sider, fra oktober 1997. Boka er ikke listet hos Haugen Bok, men kan skaffes fra Amazon.com som tilbyr 30 prosent rabatt, det vil si 16 dollar mot listepris 23 dollar. Amazons lesere er også jevnt over svært positive til boka.)

Du må ta del i det du ikke greier å nedkjempe.

- Stiloppgaver må gjøres tidsaktuelle. Stiler om Bjørnson og Ibsen finnes det hundrevis av på nettet. Gi heller tidsaktuelle oppgaver, som ikke har rukket å komme på nettet ennå, for eksempel Sunde og Køhn.

Andre oppgaver kan ta utgangspunkt i at elevene har tilgang til Internett.

- Hvis du vil gi noe om Ibsen og Bjørnson, kan du be elevene laste ned et antall stiler om dette emnet fra nettet, vurdere karakteren som er gitt, og nedtegne hvordan de mener det skulle vært gjort.

Haug mener mange oppgaver kan knyttes til det å finne fram til tall og fakta fra Internett, og til kritikk av kildene de kommer over. Det kan også gis mer styrte oppgaver, der læreren oppgir en begrenset mengde nettadresser, et hovedtema, og ber elevene sy sammen materialet de kommer over, til noe fornuftig.

- Presentasjonsmåten kan også digitaliseres. Å lage en presentasjon, eller sammenfatte oppgaver på egne websider, kan være svært motiverende.

Informasjonsteknologi generelt og Internett spesielt, framstår som en gave til lærere som ser fordelen i å forlate det Haug kaller "kringkastet læring" til prosjekt-basert læring, der elever arbeider mer selvstendig og gjerne i små grupper med målrettede og klare oppgaver.

- Dessuten bør Internettets vesen som kommunikasjonsmedium, nyttiggjøres, ikke bare innen språkfag, men også for å virkeliggjøre prinsipper som kontakt og solidaritet.

Haug viser til en rekke metoder, fra e-post og "chat" til videofoni, diskusjonsfora i regi av ulike nettsteder (se for eksempel Skolenettet og Kidlink - det er pekere til disse i høyre marg), og news-grupper.

- Her er det også mange tips og nyttig informasjon til lærere, avslutter Haug.

Hele foredraget til Frode Haug er lagt ut på hans nettsted (se peker i høyre marg). Manuskriptet inneholder pekere til alle de mange nettstedene han nevnte, langt flere enn dem som er referert i denne artikkelen.

Til toppen