Prater om plater på nett

Marianne Løvdal i Boxman Norge er eneste kvinne og absolutt yngst blant de tre finalistene til digi.no-prisen. Hun er opptatt av dialog-markedsføring.

Siden Boxman Norge begynte å selge CD-er over Internett i midten av august har Løvdal kjørt et hesblesende race for å holde tritt med en raskt voksende kundemasse - allerede over 30.000 - og derav følgende logistikkproblemer, samtidig som hun vekker forargelse hos den etablerte platebransjen, hos Datatilsynet og hos en rekke andre som ikke er vant med å sno seg i Internett-fart.

- De som kritiserer oss fordi logistikken vår ikke har vært på høyde med etterspørselen, har helt rett, fastslår hun med omtenksom alvor. - Vi måtte arbeide intenst for å legge om hele løsningen, og vi er takknemlige for at omleggingen nå er gjennomført. Vi går igjen ut med en garanti om at behandlingstiden hos oss er toppen fire dager, fra bestillingen er mottatt til varen går i posten. Vi har også arbeidet hardt for å imøtekomme Postverket. Gjennomsnittlig tar det nå åtte dager fra vi sender en pakke til den mottas av kunden. Det opplever vi som ganske frustrerende. Mens noen får den etter fire dager, er det andre som må vente i opptil et par uker.

Hvis du bidra til å sikre at det du bestiller nå kommer fram før jul, bør du ta i bruk de nye "julrutinene" på Boxmans nettsted.

Løvdals første utfordring er å få platebransjen til å innse hvilke endringer er på gang innen distribusjon av lyd og bilde. Formelt sett har damen ren markedsføringsutdanning. Flere års praksis som storkundeoppfølger hos Merkantildata har gitt henne solide tekniske kunnskaper, og en misunnelsesverdig innsikt i hva som er på gang.

Når platebransjen og Boxman står på hver sin side av det særnorske importforbudet på CD-er, er hun sikker på at Boxman og EØS står på samme side, og hun nærer ingen tvil om hvilket resultat en rettslig prøving vil gi. Et viktig angrepspunkt for felttoget hennes er kalkylene som brukes til å presse CD-prisen over 200 kroners terskelen.

- Bransjen må lære seg at det er kunden som setter prisen. Hvis kunden ikke er villig til å betale mer enn 99 kroner, er det verdien på plata.

Løvdals andre utfordring er å få i stand en dialog med Datatilsynet for å få bort begrensningene på bruk av kjøpsdata som grunnlag for kunderettet informasjonsvirksomhet.

- Etter dagens regler får vi ikke ytt den servicen som kan oppleves på amerikanske CD-steder. Jeg synes det er veldig viktig å ivareta personvernet. Jeg mener at en ordning der kjøperen gir sin tillatelse til bruk av kjøpsinformasjon bør kunne settes i verk. I mellomtiden søker vi å få godkjent en mer tungvint ordning, der kjøper fyller ut et detaljert skjema hvis hun ønsker å motta skreddersydd informasjon om nyutgivelser.

Det som frustrerer Løvdal, er dels at Datatilsynet tenker i måneder der hun må ta avgjørelser i løpet av dager, dels det store spriket finnes mellom tolkninger foretatt av Datatilsynets jurister og kyndige i andre miljøer.

På lang sikt har Løvdal tro på seier.

- Om fem år har vi MP3 og nye typer avspillingsapparater. Distribusjonen foregår per signerte filer, og dagens verdikjede klapper sammen. Kundene vil få et forhold, ikke til merker og plateselskaper, men til distribusjonssteder på nettet. Platebransjen burde vært kjempeinteressert i å følge med. Når den stiller seg avventende, avslører det at den handler urasjonelt på grunn av kunnskapsmangel og frykt.

Kundeoppfølging av store bedrifter har gitt Løvdal sansen for dialog-markedsføring, og innsikt i at beslutninger sjelden følger fullt ut rasjonelle baner.

- Psykologi spiller alltid en sentral rolle. Med Internett har du muligheten til å engasjere et stort antall kunder direkte. Mange av de løpende endringer hos Boxman er opphavlig ideer som kunder har fremmet per e-post. Nå har jeg 30.000 kunder, og jeg har lyst til å nytte teknologiens muligheter til å føre en dialog med dem alle.

Det var en pussig kjede med tilfeldigheter som førte Løvdal til sjefsstolen i Boxman Norge.

- Etter fem år i Merkantildata hadde jeg lyst til å tenke meg litt om og dra på jordomseiling før jeg tok på meg nye utfordringer. Jeg hadde kontakt med Ola Ahlvarsson [medgründer i Boxman og PR-ansvarlig i hovedavdelingen i Sverige] og var med på å foreslå flere kandidater til lederjobben i Norge. At det var meg de ville ha, var overraskende, og det tok noen uker før jeg lot meg overtale.

Løvdal startet 1. juli som eneste ansatt, og hadde halvannen måned på seg til å bygge opp det som i dag er Norges største CD-butikk. Hun har ansatt medarbeidere og fått i gang datasystemene, og hevder selv at hun ikke merket at hun var sliten før i midten av november. Nå står hun i spissen for en blomstrende forretning og vil antakelig få stadig mer innflytelse i sentrale spørsmål rundt elektronisk handel i Norge, og forholdet mellom personvern og utnyttelse av markedsinformasjon.

Til toppen