President Bush mener EU ødelegger for e-handel

EU kommisjonen planlegger et sett nye privatrettslige regler som vil innvirke på trans-atlantisk e-handel. Dette liker amerikanske styresmakter særdeles dårlig.

De privatrettslige reglene er mye strengere i EU enn det nivået amerikanerne har lagt seg på. Men EU-kommisjonen har nå lagt frem ett forslag til lov som vil gjøre disse reglene gjeldene for amerikanske bedrifter som vil handle med EU området.

Forslaget går ut på at det skal være en standardklausul i kontrakter mellom amerikanske og europeiske selskaper- en klausul som skal få amerikanske firma til å følge de strenge privatretslige reglene til den europeiske unionen.

EU standarden krever blant annet at kunder har krav på å få vite hvilken informasjon selskaper samler inn om dem, og om hvordan dette skal brukes. Dette melder Wall Street Journal.

Dette er en lov som kan begrense amerikanske finansinstitusjoners stilling i EU-området, mener amerikanske styresmakter.

Den 23. mars kom derfor et brev fra det amerikanske handelsdepartement, Commerce and Treasury Department, til toppene i EU kommisjonen, skriver Wall Street Journal.

Der skriver amerikanske styresmakter at de nye, foreslåtte reglene "impliserer unødvendig tunge kvalifikasjoner som er inkompatibelt med den reelle verdens situasjon."

Det er selskaper innenfor den finansielle industrien, og multinasjonale selskaper, som vil bli affektert av loven. Det blir da vanskelig for disse selskapene å lage kundebaser over samme lest som de har i USA.

E-commerce selskaper vil også bli berørt, da disse også har bygget mye av sin virksomhet på nettopp å holde oversikt over sine kunders gjøren og laden.

Amerikanske selskaper misliker det nye lovforslaget, og har presset amerikanske styresmakter på saken. Nå vil amerikanske styresmakter at man venter en god stund, og gjerne tenker seg om en gang til, før man vedtar en slik lov.

Til toppen