Pressemelding fra Yes Interactive

Her følger Yes Interactives pressemelding om den siste ukes sikkerhetshetsskandale hos Telenor Nextel.

Her følger Yes Interactives pressemelding om den siste ukes sikkerhetshetsskandale hos Telenor Nextel.

Fantasifulle oppslag i pressen

------------------------------

De siste dagene har det vært en rekke, tildels fantasifulle

oppslag i pressen omkring denne saken. Dette til tross for

at saken fremdeles er under etterforskning av Økokrim. Yes

Interactive AS føler det derfor riktig å komme med en

del presiseringer.

Overbevist om at sidene var flyttet til en egen server

------------------------------------------------------

Hendelsesforløpet er så vidt vi har kunnet kartlegge, og i følge

siktedes forklaring som følger. Doktor Online var under flytting

fra SOL til en av Riksnetts servere. Siktede jobbet med å utbedre

sikkerheten og funksjonaliteten på Doktor Online. Vedkommende var

overbevist om at sidene allerede var flyttet til en egen server

hos Riksnett, hvor Yes Interactive, og dermed siktede, hadde

tilgang. Dersom noe galt skulle oppstå, ville det dermed være mulig

å legge tilbake de slettede filene fra en backup i løpet av kort

tid.

Mangelfull sikkerhet fikk uante konsekvenser

--------------------------------------------

Resultatet ble riktignok av en helt annen dimensjon...

Dersom Telenors server hadde vært satt opp av en person med

et minimum av kompetanse innen sikkerhet og CGI programmering,

ville dette neppe ført til nevneverdig skade. Fordi Telenor

Nextel hadde gjort en alvorlig sikkerhetsbommert og hadde

mangelfulle sikkerhet på flere nivåer, fikk dette uante

konsekvenser for både Telenor Nextel, SOL og deres kunder.

Bedre infrastruktur kunne forhindret skaden

-------------------------------------------

De store konsekvensene saken har fått ville også ha vært

betydelig mindre dersom Telenor Nextel hadde benyttet en mer

adskilt infrastruktur og konsentrert seg om sikkerhet, fremfor

å plassere flest mulig kunder på en server. Når Telenor

tydeligvis også har hatt mangelfull kontroll med kunders

programmer som kjøres på denne maskinen, vil et uhell eller

innbrudd hos en enkelt kunde kunne få fatale konsekvenser for

samtlige kunder plassert på samme server.

En virkelig hacker kunne skjult sine spor...

--------------------------------------------

Yes Interactive AS understreker at våre medarbeidere har meget

høy kompetanse innen UNIX, datasikkerhet, web-utvikling og

programmering. Vi har derfor store problemer med å se at

siktede ønsket å slettet sidene med overlegg, uten å bruke

sine kunnskaper og fjerne alle spor.

...og loggene til Telenor gir ikke alle svar

--------------------------------------------

Måten Telenor logger aktiviteter på gir heller ingen teknisk

holdbare beviser på hva som har foregått. De ville trolig ikke

ha hatt noen mulighet til å spore opp en evt. hacker som har

villet skjule sin identitet. Det som har vært logget er maskinnavn,

noe som er mulig å forfalske. Logging av rene nettverks-adresser,

derimot, gir en sikker inidikasjon på hvor et innbruddsforsøk

kommer fra.

Anbefaler kunder å sjekke sikkerheten

-------------------------------------

Yes Interactive AS har i forbindelse med flytting av kunders

sider fra Telenor Nextels server anbefalt dem å ta en grundig

gjennomgang av sikkerheten. Dette har vi også gjort i forbindelse

med flytting av Doktor Online, da det etter vår erfaring har

stått dårlig til med sikkerheten fra Telenor Nextels side. Dette

har vært nødvendig for å imøtekomme de strenge sikkerhets-

krav Riksnett, Hjemmet Mortensen og Yes Interactive AS stiller.

Krever lite kunnskap i programmering....

----------------------------------------

Telenors uttalelse om at "kjennskap til skjulte parametere var

nødvendig" er direkte feil. Enhver med tilgang til Internett kan

fortsatt hente ned kildekoden til et av de omstridte programmene,

som pga. mangel på sikkerhet hadde gjort det mulig å slette

sidene. Dette kan hentes ned fra Telenors server, på følgende URL:

http://www.doktoronline.no/ta_i_mot_best.pl

...og sidene kunne vært slettet med èn URL

------------------------------------------

Inntil tirsdag formiddag var det også mulig å slette sidene ved å

skrive inn følgende URL i Netscape eller en annen web browser.

Forøvrig stikk i strid med Telenors tidligere forklaring om at det

var nødvendig med store kunnskaper og endring i script eller

HTML kode.

http://www.anonymizer.com:8080/http://www.doktoronline.no/cgi-bin/ta_i_mot_b

est.pl?7=+%3B+rm+-rf+%2F

Denne URLen ville i tillegg gjort det umulig å spore opp den som

utførte handlingen, selv med forsvarlig logging fra Telenor sin side.

Dette er forøvrig bevismateriale som tidligere er oversendt Økokrim.

På vegne av berørte kunder beklager vi

--------------------------------------

Yes Interactive AS er på vegne av den siktede de første til å

beklage alle konsekvenser dette har hatt for Telenor Nextels

kunder, og alle øvrige berørte parter.

Yes Interactive AS ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, inntil

saken er ferdig etterforsket av Økokrim.

Til toppen