Pressemelding: KDL om IT-politikk

KDL er meget positive til at IT endelig blir satt på dagsorden i det politiske miljøet. Redegjørelsen i Stortinget i dag var derfor på mange måter en milepel i den kamp KDL har ført for å få IT på den politiske dagsorden.

KDL er meget positive til at IT endelig blir satt på dagsorden i det politiske miljøet. Redegjørelsen i Stortinget i dag var derfor på mange måter en milepel i den kamp KDL har ført for å få IT på den politiske dagsorden.

PRESSEMELDING

Oslo, 28-01-1997

KOMMENTARER TIL PLANLEGGINGSMINISTER BENDIK RUGAAS IT-POLITISKE

REDEGJØRELSE I STORTINGET 28. JANUAR '97

KDL er meget positive til at IT endelig blir satt på dagsorden i det politiske miljøet. Redegjørelsen i Stortinget i dag var derfor på mange måter en milepel i den kamp KDL har ført for å få IT på den politiske dagsorden.

Rugaas' redegjørelse var innholdsrik og interessant og det ble pekt på svært mange interessante og viktige momenter. Det var mange fine visjoner i redegjørelsen fra Planleggingsministeren, men problemet synes å være at regjeringen ikke har noe konkret å fylle visjonene med. I Planleggingsministerens redegjørelse var det kun et par konkrete forslag og det føler vi er for spinkelt. De konkrete punktene var at bibliotekene skal rustes opp på datasiden, slik at alle kan ha tilgang til digital informasjon. Dette er selvsagt positivt. Videre at det skulle opprettes to referansegrupper, en for ungdom under 25 år og en for personer over 65 år. Dette er positivt, men det undrer oss at når Planleggingsministeren vektlegger IT'ens store fremtidige betydning at ikke også næringslivet blir tatt med på råd. KDL ønsker å ta initiativ til en slik dialog.

Videre er det meget positivt at Regjeringen vil satse på økt IT-bruk i helsevesenet. Generelt sett var det meget vanskelig overhodet å være uenig med Rugaas, og dette er kanskje redegjørelsens største svakhet. Når det uttales at alle som ønsker det skal få tilegne seg kunnskap om IT, høres det helt fantastisk ut. Men det er et helt konkret problem at skolene ikke får penger til å kjøpe datautstyr. Bevilgningene er alt for små ogbrorparten av det som bevilges forsvinner på veien gjennom fylkene til andre formål. Når vi vet at det i Rakkestad Kommune er i snitt 173 elever pr. PC så får utsagnet om at alle skal lære data en litt annen valør. At Rugaas tar fatt i læreutdanningen er bra. Lærerne må kunne data, men det vil i følge beregninger KDL har gjort ta minst 10 år å få utdannet alle lærere slik at data kan integreres i alle fag. En syklus på 10 år er i dataverdenen en forferdelig lang tid, og i løpet av denne perioden vil det ha blitt skapt store skiller i samfunnet ut i fra hvem som behersker og hvem som ikke behersker data. Med andre ord; et A- og B-lag i samfunnet.

Rugaas har evnen til å bli den «IT-ministeren» bransjen har håpet på. Nå er det konkrete tiltak og handling som kan føre Norge fremover mot informasjons-samfunnet. Rugaas kan lære mye av sine nordiske kolleger. Særlig av Danmarks fremstående IT-minister Frank Jensen. KDL har derfor sammen med våre søsterforeninger i Sverige og Danmark tatt initiativet til at de nordiske IT-ministrene skal møtes i regi av Nordisk Råd i løpet av året.

For nærmere informasjon, kontakt KDL v/Per Morten Hoff på tlf. 2254 1800 /9202 2354.

KDL

Per Morten Hoff

generalsekretær

Til toppen