Pressemelding: Micro Technology Group reorganiserer

MTG kvitter seg med 120 årsverk. Her er den komplette pressemeldingen fra Micro Technology Group i forbindelse med reorganisering etter fusjonen mellom Santech og Micro Software AS.

MTG kvitter seg med 120 årsverk. Her er den komplette pressemeldingen fra Micro Technology Group i forbindelse med reorganisering etter fusjonen mellom Santech og Micro Software AS.

MICRO TECHNOLOGY GROUP ASA (tidl. Santech ASA)
MICRO SOFTWARE GROUP ASA

BØRS-/PRESSEMELDING
27. AUGUST 1996

I forbindelse med tidligere varslede organisasjonstilpasninger som følge av fusjonen mellom Santech ASA og Micro Software Group ASA, og som et resultat av lav inntjening for begge selskapene er idag følgende kommunisert til selskapenes organisasjoner:

Ledelsen har vurdert kostnadssituasjonen relatert til nåværende og forventet omsetning. I denne forbindelse er det nødvendig å separere "høyvolum/lavmargin" virksomheten fra den mer nisjeorienterte og kompetanseorienterte delen av virksomheten.

Den delen av det fusjonerte selskapet (MTG) som arbeider med "høyvolum/lavmargin" området omfatter ca. 380 årsverk. Det er nødvendig å redusere denne virksomhet til ca. 260 årsverk. Av reduksjonen på ca. 120 årsverk er for tiden 29 i oppsigelsestid mens 11 er innleid ekstrahjelp. Bemanningsreduksjonen vil bli igangsatt snarest og skal være implementert innen utløp av september måned.

Hva angår den delen av virksomheten som er nisje- og kompetanseorientert er marginbildet bedre, men også her ønsker selskapene å dra nytte av stordriftsfordeler i forbindelse med fusjonen. De konkrete planene for forretningsområdet "kompetanse" med firmaene Vestfold Industridata AS og Interface Trading AS samt nisjeselskapene Microline AS, Software Plus AS og MultiLine Danmark AS som alle inngår i forretningsområdet "software"vil det bli redegjort for senere.

Den nå varslede bemanningsreduksjonen er den første i en serie av tiltak som vil bli iverksatt de neste ukene for å sikre nødvendig inntjening for konsernet.

Den komplette handlingsplanen for det fusjonerte selskapet vil foreligge ca. 15. sept. og vil omhandle:

1. Ny ledelsesstruktur (annonsert i juli)
2. Sanering i produktporteføljen
3. Vesentlig reduserte driftskostnader tilpasset omsetningsvolum (bemanningsreduksjon
annonsert 27/8)
4. Ekstraordinær avsetning som følge av nye konsernretningslinjer
5. Ekstraordinære inntekter/utgifter i forbindelse med fusjonen.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Terje Christoffersen, tlf. 66/984200
Bjørn Erik Tholfsen, tlf. 33/449500
Jan Sigvartsen, tlf, 90053473

Til toppen