JUSS OG SAMFUNN

Pressemelding: New Media Science: +3,8 mill

Her følger pressemeldingen fra New Media Science etter styremøtet fredag:

Morten Øverbye
28. feb. 1997 - 00:00

Styret i New Media Science behandlet fredag den 28/2 årsregnskapet for selskapet. NMS avsluttet med en total omsetning på over 15,5 mill. kr., mot 2,2 mill. i oppstartsåret 1995. Årsresultatet ble 3,82 mill. kr. før skatt, som er noe over budsjett.

Årsresultatet tilsvarer en fortjeneste på 3,60 kr. pr. aksje, basert på et gjennomsnitt av antall aksjer i 1996. Ved årsskiftet var antall aksjer 1.280.000.

I ekstraordinær generalforsamling den 4. september 1996 ble det besluttet å invitere ARK til et strategisk samarbeid gjennom en rettet emisjon. ARK tegnet seg i oktober 1996 for 25.000 aksjer, noe som representerte en eierandel på 20%. Aksjen ble senere besluttet å splittes i 10, samt å noteres i VPS.

Organisatoriske forhold

New Media Science har hatt en rivende utvikling i 1996. Selskapet har vokst fra 12 ansatte ved forrige årsskifte til 35 medarbeidere. Erling Maartmann-Moe tiltrådte som adm. dir. 1/8 1996.

Marked og produkter

Selskapet har i 1996 videreutviklet sitt arbeid fra Internet- og multimedia-utvikling til også å omfatte Intranett-området. New Media Science arbeider i dag for en rekke store norske bedrifter som Statoil, Storebrand, Møller-gruppen, Aftenposten, Hjemmet/Mortensen, Narvesen, Oslo Børs, Telenor og NHO. Selskapet arbeider nært med sine strategiske samarbeidspartnere i ARK-konsernet og reklamebyrået Virtual Garden.

New Media Science driver en omfattende konsept- og produktutvikling ved siden av sin kunderettede virksomhet, og har i 1996 utviklet internettprodukter og tjenester som nå står foran lansering:

- Reklame og mediadata gjennom selskapet MediaScan og deres salgsselskap i Norge.

- Annonsedistribusjon på Internett gjennom selskapet Media Online.

- Intranettsystemer for prosjektorienterte organisasjoner gjennom produktet KIM.

- Spillutvikling gjennom selskapet Eye One.

Finansielle forhold

New Media Science har ingen langsiktig gjeld, og en egenkapital på over 12 mill. kr. Egenkapitalandelen var 80% ved årsslutt.

New Media Science eier aksjer datterselskapene Eye One (92,5%), Media Online (100%), samt aksjer i reklamebyrået Virtual Garden (20%). Selskapet eier

også aksjer i MediaScan (eierandel 33,3%) og deres salgsselskap i Norge (eierandel 20%).

Styret foreslår å ikke dele ut utbytte for 1996. New Media Science har meget god likvidet og derfor god manøvrerningsfrihet.

Utsiktene fremover

Selskapet har meget stor tilgang på prosjekter og kunder, og er gunstig posisjonert i det norske internett- og multimedia-markedet. New Media Science vil i 1997 legge vekt på å videreutvikle langsiktige samarbeidsrelasjoner med strategiske kunder.

New Media Science vil i 1997 intensivere sin produkt- og konseptutvikling. New Media Science flytter inn i nye og attraktive lokaler på Majorstua sammen med Virtual Garden den 1. april. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en kritisk suksessfaktor for å realisere den planlagte veksten i 1997.

Kontakterpsoner for ytterligere informasjon:

Adm. dir. Erling Maartmann-Moe, 22 04 06 00, erling@mediascience.no

Prosjektsjef Alexander Arnesen, 22 04 06 00, alexander@mediascience.no

Økonomisjef Birgitte Engebretsen, 22 04 06 00, birgitte@mediascience.no

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.